Wilders en de waarheid

Tijdens een persconferentie op 22 maart legt Wilders duidelijk uit wat hij precies gezegd heeft en wat de media ervan gemaakt hebben. Hij heeft zijn uitspraak gebaseerd op de criminaliteitscijfers waar duidelijk één bepaalde etnische groep de kop afbijt. Dat men die groep liever kwijt dan rijk is spreekt vanzelf, liever minder dan meer criminelen. Het is logisch. Het is de waarheid.


Wilders wil criminelen de Nederlandse nationaliteit afnemen en terugsturen naar het land van hun “andere” nationaliteit. Het is logisch maar links wil dat niet erkennen of toestaan want zelfs criminelen maken deel uit van hun volgelingen en dus hun kiesvee. Links kan enkel bestaan door indoctrinatie van de massa. Een volk dat nadenkt, betekent een gevaar voor links. Het is een uiting van individualisme. Links is tegen het individualisme. Dat is logisch want individualisme is de tegenstelling van communisme. Het verklaart waarom links het individuele onpartijdige denken wil beperken en niet echt kan toelaten want het zou de massa in de goede richting kunnen stuwen, weg van het communisme. Daarom moeten de mantra’s van de linkse leiders voor en door het volk herhaald worden zo dat enkele rood/groene communistische leiders de macht kunnen behouden. Het is de waarheid.


De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, verklaart Wilders op voorhand schuldig en gaat daarbij zijn “onpartijdig” boekje ver te buiten. Hij benoemt zichzelf in één adem tot aanklager, jury en rechter. Waar hebben we dat nog meegemaakt? Niet alleen in het verleden maar ook hier en nu; in feite overal waar het linkse gedachtegoed zich heeft ingegraven, vooral in zeer jonge geesten, met als doel de vrije meningsuiting van bij de wortels te vernietigen. Hoe jonger een geest door het linkse gedachtegoed besmet wordt, hoe dieper die gevaarlijke ideologie er zich kan nestelen en hoe fanatieker deze geest later zal worden. Het is de waarheid.


Er lagen al voorgedrukte teksten voor aangifte tegen Wilders klaar. Dat was dus duidelijk met voorbedachten rade op touw gezet door de hele linkse meute. Ze waren van plan om dit te doen en wel om gelijk welke rede want anders waren die teksten niet op voorhand beschikbaar geweest. Hierover zegt Wilders, en terecht, dat deze voorgedrukte aangiftes beter beschikbaar waren geweest voor de slachtoffers van de misdadigers. Het is overduidelijk: de hetze tegen Wilders moest er komen, ze was op voorhand gepland, ook Wilders moet blijkbaar bestreden worden met alle middelen. De verkiezingen in mei kunnen links zuur opbreken. Het is de waarheid.


Een rapper heeft opgeroepen tot het vermoorden van Wilders. De pers voert hier geen heisa rond, verwerpt het lied en de “zanger”niet en vergelijkt de rapper niet met oorlogsfiguren uit het verleden.


Er is ook nog het zeer korte videofragmentje waar een PvdA-kind met speelgoedgeweertje vraagt: “willen jullie meer of minder Geert Wilders?” Het antwoord wordt onmiddellijk gescandeerd: “minder, minder, minder…” waarop de jonge snotneus zegt “mooi dan gaan we dat dus regelen” en vervolgens een andere jonge snotneus, die met zijn handen achter zijn rug gebonden naast hem op een bed zit, neerschiet met zijn speelgoedgeweertje. Als dat niet ondubbelzinnig is! Men kan zich wellicht afvragen waar die twee broekventjes dat geleerd hebben maar het is overduidelijk dat het hier indoctrinatie van kinderen betreft. Jong geleerd is oud gedaan. Het is de waarheid.


Niet alleen zijn het haatboodschappen maar ze roepen op tot geweld. Door deze twee haatboodschappen niet te veroordelen gaan de media stilzwijgend akkoord. Twee maten en gewichten, waar hebben we dat nog gehoord en gezien? Bovendien zijn deze laatste twee feiten helemaal niet te vergelijken met wat Wilders heeft gezegd, integendeel, ze liggen mijlenver uit elkaar. Wilders roept niet op om iemand te vermoorden. Wilders doet beroep op logica: stuur criminelen terug naar waar ze vandaan komen. Het is de waarheid.


Wie nog illusies had dat het in Nederland niet zo erg is als in dit land is eraan voor de moeite. De waarheid wordt ook daar ongestraft geweld aangedaan. De media hebben ook daar abjecte vergelijkingen gemaakt die volledig naast de kwestie zijn. Het is de waarheid.


Wilders gebruikt terecht het woord “abject” als bijvoeglijk naamwoord. Het beschrijft nauwkeurig de geestestoestand van de aanhangers van het hele linkse gedachtegoed, de lakeien van de media inbegrepen. Het is de waarheid.


Voor alle duidelijkheid volgen hier enkele synoniemen die geen verdere verklaring nodig hebben, ze spreken voor zichzelf, want het is de waarheid:  • Laag: eerloos, gemeen, ploerterig, schandelijk, vulgair, laaghartig;

  • Afkeurenswaardig: afschuwelijk, laakbaar, verfoeilijk, verwerpelijk;

  • Verachtelijk: inferieur, onwaardig.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...