Wijkgezondheidscentrum

Enige tijd geleden werden de districtsraadsleden uitgenodigd voor een voorstelling over de werking van wijkgezondheidscentrum “Het Spoor” in Borgerhout. Omstandig werden de volledige werking en doelstellingen van zo een WGC uitgelegd. In principe is de doelstelling vooral op een laagdrempelige manier eerstelijnszorg aan te bieden in gebieden waar er een tekort aan dokters en verzorgend personeel is. In zo een WGC is(zijn) er niet alleen een huisdokter(s) aanwezig maar ook verplegend personeel, op bepaalde uren ook een psychiater, kinesist, enz.


 


De werking wordt betaald met een forfaitaire bijdrage vanwege de ziekenfondsen voor elke ingeschreven patiënt die dan maar één keer dient te betalen. Vooral voor sociaal zwakkeren is dit een goed systeem zodat ook zij terecht kunnen voor gewone eerstelijnszorg i.p.v. de spoedafdelingen van de ziekenhuizen te overbelasten. Maar er kleeft toch een extreem links geurtje aan deze WGC’s. In de districtsraad werd er nog beweerd dat deze WGC’s er voor iedereen zijn en dat deze een “politiek neutrale” zorg aanbieden.


 


De voorstelling in het WGC het Spoor werd gegeven door een arts van geneeskunde voor het volk! Een aan de marxistische en anti democratische partij PVDA+ verbonden organisatie. Politiek neutraal dus allerminst! Nog ergerlijker word het wanneer er op kosten van de ziekteverzekeringsbetaler vele “nieuwkomers zonder papieren” gratis en voor niks geneeskundige verzorging genieten terwijl deze lieden terstond en zonder papieren West Europa moeten buitengezet worden. Het gaat gewoon om illegalen die hopen een luilekker leventje te kunnen lijden op andermans kosten zonder ooit iets bij te dragen aan onze samenleving die zij bovendien verachten. Op cultureel vlak hebben zij nog nooit iets bijgedragen, op sociaal vlak zijn zij een regelrechte ramp en op economisch vlak een catastrofe die onze maatschappij verder en verder naar de afgrond brengen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...