Walen- en vreemdelingentaks….

En het is weeral eens zo ver.
Te samen met de uitnodiging om uw verplichte ziekteverzekering te betalen krijgt U tegelijkertijd ook de aanmaning om ook dit jaar weer uw Walen- en vreemdelingentaks te betalen.
Deze wordt ons verkocht als de “zorgverzekering” die moet dienen om zwaar zorgbehoevende personen extra te ondersteunen.
En enkel de Vlamingen dienen deze te betalen.
Dus in Wallonië zijn er géén zwaar zorgbehoevende personen ?
Of hebben ze daar voldoende middelen om deze te helpen, zonder een bijkomende belasting ?
Of moeten we zeggen dat Wallonië genoeg geld uit de door de Vlamingen betaalde sociale zekerheid haalt om iedereen te helpen ?
En dan mogen we ons natuurlijk ook afvragen hoeveel van dat geld er werkelijk naar deze zwaar zorgbehoevenden gaat.
Hoeveel van dat geld gaat er naar overbodige ambtenarij ?
Hoeveel richting bodemloze Waalse financiële putten ?
Hoeveel blijft er aan grijpgrage vingers plakken ?
En op 2 jaartjes tijd is deze extra belasting (want dit is het) van 50 naar 52 euro gegaan, héél stilletjes.
Zomaar even er 4% bij.
En hoeveel is uw loon of uitkering in deze 2 jaar al gestegen, als deze al gestegen is ?
Het hele land heeft platgelegen omdat de werkgevers voor de komende jaren maar 0,8% loonsopslag willen geven, anders dreigt volgens hen crisis en prijzen onze bedrijven zich uit de markt wegens “te duur”.
Maar over de duizelingwekkende lonen en premies van de topmanagers van onze bedrijven wordt niet gesproken, evenmin over die van onze toppolitici en de managers van de vele overheidsbedrijven zoals de post, de NMBS, de nationale bank…
Over de indexsprong die de loontrekkenden 1,5% aan loon heeft gekost wordt zedig gezwegen.
Net als over de woekerwinsten van de bedrijven en de banken.
Maar het personeel en de klanten ervan moeten inleveren !
Na grote winsten gemaakt te hebben door vele bankfilialen te sluiten en personeel te ontslaan doordat er minder personeel nodig is doordat we moeten “internetbankieren” , wordt nu juist dat internetbankieren duurder gemaakt, net zoals alle andere verrichtingen.
Véél winst is nog niet genoeg.
En intussen komen er dagelijks meldingen dat deze en gene prijs aangepast wordt aan de gestegen index, meestal een veelvoud van die index van uw loon !!!
En zo wordt het toch ook een beetje ergerlijk als een organisatie als het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds deze Walentaks bejubelt als een “eerste aanzet naar een Vlaamse sociale zekerheid”.
Een organisatie die nochtans regelmatig het potverteren van Wallonië in de sociale zekerheid aanklaagt.
Maar hier is geen sprake van een begin van een Vlaamse sociale zekerheid.
Dit geld van deze belasting is er alleen maar nodig omdat er geen geld voor onze zwaar zorgbehoevende mensen overschiet omdat alles opgesoupeerd wordt om de misbruiken in Wallonië te kunnen betalen én om onze rol van OCMW van de wereld te kunnen blijven spelen….

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...