Waalse oproep tot fluwelen scheiding

Het Vlaams Belang reageert verheugd op het pleidooi van de twee Waalse auteurs Yannick Bauthière en Arnaud Pirotte om het Belgische huwelijk te ontbinden.

Na het plan W van Jean-Paul Marcourt en het Plan B van onder meer Rudy Demotte, Charles Picqué en Joëlle Milquet lijken de geesten bezuiden de taalgrens steeds rijper te worden voor zelfbeschikking. In hun nieuwe boek ‘Histoire de la Wallonie – Le point de vue Wallon’ noemen de Waalse intellectuelen België een kunstmatige constructie en een machine van frustraties die een ware lijdensweg vormt doorheen de geschiedenis. Volgens de schrijvers is België een gedateerd instrument dat van in den beginne systemisch fout zat. In een taboeloos interview in Le Vif houden ze een pleidooi om over te gaan tot de boedelscheiding.

Hierbij wijzen ze onder meer op de sociale en politieke tegenstellingen tussen de regio’s en op de Waals-Brusselse dominantie binnen België. Hierdoor is “Vlaanderen een natie zonder staat en zal de Vlaamse staat er vroeg of laat komen,” aldus de auteurs.

“De echte vijand is de belgitude”

Pirotte en Baulthière wijzen ook met een beschuldigende vinger naar de toenemende belgitude. Volgens hen wordt deze nieuwe vorm van Belgisch emo-nationalisme geconstrueerd door een voornamelijk Brusselse elite die erop gebrand is de Belgische status-quo te behouden. De cyclus van angst voor een splitsing die hierdoor bij zowel Vlamingen als Walen ontstaat, dient te worden doorbroken. Volgens Pirotte is het net deze cyclus die zowel het Vlaamse als het Waalse zelfvertrouwen fnuikt. “De echte vijand is de belgitude, het Belgisch nationalisme dat ons verblind voor de realiteit.”

Over de levensvatbaarheid van een eigen Waalse staat wijzen de intellectuelen naar het Tsjecho-Slovaakse model waarbij het minder vermogende Slovakije na de fluwelen scheiding naar de top van Europa is geklommen. “Waalse onafhankelijkheid zou ons verplichten om ook zelfredzaam te worden door een gericht sociaaleconomisch beleid te voeren”.

Ordelijke Opdeling

Hoe men het ook draait of keert: het wordt stilaan voor iedereen duidelijk dat België geen land (meer) is, maar een toestand. Een toestand van voorbijgaande aard. Dat steeds meer Walen het einde van België niet langer als een doemscenario zien, is een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen. Het wordt echter hoog tijd dat de Vlaamse politieke klasse ontwaakt uit haar winterslaap en het Waalse voorbeeld volgt: een scenario uitwerken voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Zoals u weet heeft het Vlaams Belang reeds lang zijn huiswerk gemaakt en ligt onze blauwdruk voor een ‘Ordelijke Opdeling’ klaar. Laat 2014 het jaar zijn van de uitvoering


#onafhankelijkheid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...