Voorstelling lijsttrekker Marc De Meyer

Voorstelling lijsttrekker Marc De Meyer

Beste vrienden, leden en sympathisanten,
Bij de aankomende verkiezingen van 14 oktober ben ik de lijsttrekker voor de Borgerhoutse lijst voor de districtraad van Borgerhout en wil nu deze gelegenheid aangrijpen om mij kort aan U voor te stellen.
Geen geboren maar wél een getogen Borgerhoutenaar.
Zoals zovelen van mijn generatie geboren in ons buurdistrict Deurne.
Heel mijn leven heb ik in Borgerhout extra-muros (dus buiten de Ring) gewoond oa op de Gitschotellei en maar liefst 29 jaar op de Luysbekelaar toen er van deze straat nog geen spoor was maar er wél nog volkstuintjes lagen die verdwenen bij het bouwen van de sporthal en de omliggende huizen.
Dit moet toen reeds zowat de laatste open en groene ruimte geweest zijn in Borgerhout.
Ook mijn schoolcarriére speelde zich volledig af in Borgerhout met oa de kleuter- en lagere school in de Parkschool (nu De Vlinderboom) in het te Boelaerpark en nadien in de Prins Leopoldstraat aan “den TIB”, toen een dijk van een school en een naam in héél Vlaanderen.
Daar heb ik A2 elektriciteit en A1 industriële meet- en regeltechnieken gevolgd.
En TIB stond voor Technisch Instituut Borgerhout en niet zoals in de schoolgangen wel eens beweerd werd voor ‘techniek in bed’….
Na mijn studies ben ik bijna onmiddellijk beginnen werken als projecttechnicus elektriciteit/instrumentatie in de chemie/petrochemie, weliswaar onderbroken om mijn legerdienst te vervullen.
En nog steeds bij dezelfde werkgever werkzaam na al die jaren.
Ondertussen ben ik op het einde van mijn derde verkozen termijn in de districtsraad van Borgerhout.
En daarvoor zat ik ook al in de districtsraad, toen deze enkel maar een adviesraad was en de leden door de partijen werden aangeduid.
Reeds zovele jaren in de districtsraad, met de opgang van het toenmalige Vlaams Blok tot grootste partij in Borgerhout, en ik hoop met vele Vlaams Belang collega’s in deze raad er nog een vierde termijn bij te doen.
Regelmatig loop ik mijn rondjes in het te Boelaerpark en tref je mij aan op de mountainbike.
Tevens ben ik ook een bergliefhebber die in de zomer vaak in de Pyreneeën vertoeft op een lekker ouderwetse camping en vandaar regelmatig de bergen intrekt met de rugzak.
Je vind je mij ook terug op de tribunes van “den Baarechoem”, tesamen met mijn collega lijsttrekker van Berchem Geert Brouwers.
Vanwaar mijn engagement voor het Vlaams Belang ?
Al vroeg werd ik geconfronteerd met de weldaden van de multikulturele samenleving toen ik regelmatig met mijn zus ging spelen in het Ter Rivierenhof alwaar Marokkaanse kindjes (toen al !) vlakaf zeiden: “Wij meer kinderen maken, wij binnenkort hier baas zijn”.
Ook op school in de Prins Leopoldstraat begonnen toen al de eerste problemen met vreemdelingen die toen reeds een geweldig wij-tegen-zij gevoel hadden.
En later beterde het niet op de kermis, op het voetbal, het uitgaansleven, de eerste fuiven ….
Net zoals vele Vlaams Belangleden in Borgerhout zag je het aantal vreemdelingen toenemen en meer en meer buren, vrienden en kennissen uit Borgerhout wegtrekken, het multikulti paradijs achter zich latend en naar de stille Kempen of het Waasland trekken.
Maar wij laten ons district niet in de steek want…

BORGERHOUT IS VAN ONS !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...