Vlaamse onafhankelijkheid levert geld op

Zelfbeschikkingsrecht is geen centenkwestie

PERSBERICHT – 17 maart 2014

Het Vlaams Belang is bijzonder tevreden met het nieuwe boek van Remi Vermeiren, ‘België: de onmogelijke opdracht’. Het vervolg op het belangwekkende ‘Warandemanifest’(2005) – waarin op basis van cijfers en feiten wordt gepleit voor Vlaamse autonomie – breekt een lans voor Vlaamse onafhankelijkheid. Het stevig onderbouwde werk kan en moet het debat in pers en politiek aanzwengelen over de uitstap van Vlaanderen uit de mislukte staat België. Het boek schetst een aantal concrete scenario’s voor de boedelscheiding, in lijn met wat het Vlaams Belang eerder al deed in ‘De ordelijke Opdeling van België – Zuurstof voor Vlaanderen’ (2010). 


Vermeiren en zijn staf van academici hebben getracht ook cijfers te plakken op de kostprijs van de splitsing van België. Hierdoor wordt echter de indruk gewekt dat onafhankelijkheid dient te worden afgekocht.  Tegenstanders zijn daar gretig opgesprongen en zwaaien nu – een beetje voorspelbaar – met ronkende koppen als ‘Vlaamse republiek kost 237 miljard euro’. Dit is echter intellectueel oneerlijk. De vraag is immers wat het in stand houden van België ons kost. En dat is een veelvoud van het aangehaalde cijfer. Zo schrijft een krant dat het uitdoven van de transfers naar Wallonië ons de komende 15 jaar 34 miljard zou ‘kosten’. Maar als die transfers uitdoven is dat uiteraard geen ‘kost’, maar opbrengt. Die transfers kosten ons 16 miljard euro. Per jaar(!).


We zijn het niet altijd eens met Remi Vermeiren – zo zijn zijn voorstellen inzake Brussel volgens ons te pessimistisch en te defensief – maar het boek heeft in elk geval de verdienste dat het de discussie over onafhankelijkheid binnen de Vlaamse beweging en ook ver daarbuiten weer op scherp stelt.


Een eigen Vlaamse staat betekent beter bestuur en meer democratie voor Vlaanderen, meer zuurstof voor onze economie, meer geld voor onze bejaarden- en gezondheidszorg. Voor het Vlaams Belang is het zelfbeschikkingsrecht echter geen centenkwestie. De verdeling van de inboedel én de schulden moeten geregeld worden in het kader van stevige politieke onderhandelingen. Ná de soevereiniteitsverklaring.


Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...