Vlaamse meerderheidspartijen fnuiken de oprichting van een Vlaams stookolietankfonds Slachtoffers blijven na 10 jaar nog steeds in de kou staan!

Voorstel Vlaams Belang voor oprichting Vlaams stookolietankfonds weggestemd in commissie Leefmilieu: Vlaamse regeringspartijen vegen voeten aan eigen regeerakkoord

De gevolgen van bodemverontreiniging door lekkende stookolietanks leidt in vele gevallen tot gezinsdrama’s. Het is dan ook meer dan noodzakelijk om na bijna 10 jaar onderhandelen tot oprichting van een stookolietankfonds daadwerkelijk een oplossing te bieden aan de getroffen gezinnen, ook om verdere bodemverontreiniging tegen te gaan.

Vorige week werd daarom zowel in het Vlaams Parlement als in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door het Vlaams Belang geïnterpelleerd over het uitblijven van een interregionaal stookolietankfonds. Staatssecretaris Melchior Wathelet antwoordde echter dat een samenwerkingsakkoord voor de oprichting van een stookolietankfonds niet mogelijk is wegens een verlies van ongeveer 9 miljoen BTW-ontvangsten.

Het Vlaams Belang had in het Vlaams Parlement reeds op 27 februari 2013 een voorstel van resolutie ingediend tot oprichting van een Vlaams stookolietankfonds. Dit voorstel werd vandaag op onbegrijpelijke wijze weggestemd in de commissie Leefmilieu. Alle meerderheidspartijen blijven immers voorstander van een federaal samenwerkingsakkoord.  Voor het Vlaams Belang is het echter duidelijk dat samenwerkingsfederalisme niet werkt!

Door de weigering over te gaan tot de oprichting van een eigen Vlaams stookolietankfonds, gooien de Vlaamse meerderheidspartijen hun eigen regeerakkoord in de vuilbak dat bepaalt: “Als er voor 2010 geen uitzicht is op een Belgisch stookolietankfonds richten we, met een bijdrage van de sector en cofinanciering door de overheid, een Vlaams stookolietankfonds op dat gezinnen bijstaat die worden geconfronteerd met de kosten van een stookolieverontreiniging.” Het is de zoveelste verkiezingsbelofte die door deze Vlaamse regering verbroken wordt.

Meer info: Marleen Van den Eynde (0476/47.43.33)

Marleen Van den Eynde
Vlaams parlementslid

Peter Logghe
Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...