Vlaamse liberalen en drugs

In het woord liberaal zit het begrip libre of vrij, vrijheid dus. De Open VLD jongeren gaan er dan ook voor: vrijheid voor het gebruiik van cannabis door het te legaliseren. Zich overgeven aan het gebruik van verdovende middelen, want daar behoort cannabis toe, is in feite zijn vrijheid beperken, maar dat hebben deze snuiters blijkbaar nog niet begrepen.

Hieronder wat u op de webstek van VB nationaal hierover kan lezen:

 De Open VLD Jongeren zetten 2014 in met het lumineus voorstel om cannabis volstrekt te legaliseren.

Van alle politieke voornemens voor het nieuwe jaar heeft Bert Schelfhout van Jong Open VLD echt wel de hoofdvogel afgeschoten. De jongeman eist namens zijn organisatie dat de blauwe moederpartij van de legalisering van cannabis een belangrijk verkiezingsthema maakt. Paradoxaal genoeg verlangt Schelfhout ook dat de inwoners van dit land zich in een referendum kunnen uitspreken pro of contra de legalisering. Zulk een democratische reflex hadden we van een VLD’er eerlijk gezegd niet verwacht. Gold de term ‘referendum’ binnen de moederpartij niet als een scheldwoord? Schelfhout lijkt in elk geval niet te beseffen dat een volksraadpleging wel eens definitief een streep door de legalisatieplannen kan trekken.

Als enige pleitbezorger van directe democratie is het Vlaams Belang niet bang van een cannabisreferendum, noch van het ‘maatschappelijk debat’ waarop Schelfhout aanstuurt. Toch pleit de partij er in de eerste plaats voor om zonder meer een totaalverbod in te voeren op het kweken, verkopen en gebruiken van deze gevaarlijke drug. Gesteund door feiten en wetenschap achten wij het niet noodzakelijk om de burger met een overbodig referendum dienaangaande lastig te vallen.

Wetenschap geeft tegenstanders gelijk

Wij moeten Schelfhout bijtreden wanneer hij stelt dat de huidige cannabiswet erg onduidelijk is en tot misstanden leidt. Daarmee uit hij wel intrinsiek kritiek aan het adres van zijn eigen minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). Voorts vragen we ons af op welke planeet de Jong VLD-voorzitter en de zijnen hebben gezeten om nu nog te komen aandraven met de legalisering van dit roesmiddel. Verschillende wetenschappelijke bronnen bevestigen dat het gebruik van cannabis weldegelijk ernstige schadelijke effecten heeft op de psychische gezondheid. Het is overigens bijzonder hypocriet om enerzijds het roken van joints te stimuleren via de legalisering van cannabis en anderzijds een federaal gezondheidsbeleid te steunen dat het roken van sigaretten ontmoedigt.

Nederlandse liberalen weten wel beter

We willen er hier toch nog even op wijzen dat de Vlaamse jongliberalen er goed aan zouden doen de neus even over onze noordgrens te steken. De liberale VVD, die in Nederland in de persoon van Ivo Opstelten tevens de minister van Justitie levert, wijst een legalisering van cannabis resoluut van de hand. Opstelten ontkrachtte onlangs de mythe dat een legalisering het einde van de drugscriminaliteit zou inluiden en meer opbrengsten voor de staat zou genereren. Dat Schelfhout nog niet zo ver is en zich aan die mythe wil blijven vastklampen, gunnen we hem van harte, maar het Vlaams Belang zal zich, in het spoor van de Nederlandse liberalen, blijvend inzetten voor een kordaat antidrugsbeleid. Laat er geen twijfel over bestaan: binnen zulk een beleid is geen plaats zijn voor vrij te verkrijgen cannabis.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...