Vlaams Belang zet inzake veiligheidsbeleid de toon: burgemeester neemt voorstel van Vlaams Belang over om criminaliteitsinformatie in kaart te brengen en toegankelijk te maken voor de Antwerpenaren

Vlaams Belang is verheugd en biedt de burgemeester graag zijn via www.crimimonitor.be opgedane expertise aan 


Ter gelegenheid van een interview in Knack laat Bart De Wever weten dat hij “broedt op een plan om naar Duits voorbeeld de criminaliteit op een digitale kaart aan te duiden”. De Wever laat weten: “Zo kan iedereen op zijn computer, iPad of smartphone zien wanneer en waar welke feiten zijn gepleegd.”


De Wever wil hiermee uitvoering geven aan een voorstel van het Vlaams Belang. In september 2012 stelde het Vlaams Belang immers de “Crimimonitor” voor. Met dit initiatief introduceerde het Vlaams Belang naar buitenlands voorbeeld het zogenaamde  “Crime mapping” in Antwerpen, het in kaart brengen van misdrijven via geografische informatiesystemen (GIS).


De webtoepassing van de Crimimonitor kan bereikt worden door te surfen naarwww.crimimonitor.be . Zowel de website als de smartphone-applicatie stellen Antwerpenaren in staat om misdrijven waarvan zij het slachtoffer zijn te melden. Via de GIS-toepassing van Crimimonitor wordt dit misdrijf dan toegevoegd aan een kaart. Ook alle criminele feiten vermeld in de persbriefing van de Antwerpse politie worden toegevoegd. Op die manier wordt de criminaliteit in Antwerpen in kaart gebracht tot op straatniveau. Naast de kaart beschikt Crimimonitor over tal van filters die het mogelijk maken om de gegevens te analyseren  en de resultaten hiervan weer te geven (bv. per district, per straat of per misdrijftype).


Filip Dewinter: “Andermaal wordt aangetoond dat het Vlaams Belang inzake veiligheidsbeleid de toon zet. Het Vlaams Belang is tevreden dat burgemeester De Wever het Vlaams Belang-idee van ‘crimemapping’ overneemt. Onze partij beschikt met de Crimimonitor reeds over expertise terzake en stelt die dan ook graag ter beschikking van De Wever. Het Vlaams Belang is immers van oordeel dat de Antwerpenaren recht hebben op alle informatie betreffende de criminaliteitsfenomenen die zich voordoen in hun straat, wijk of stad.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...