Vlaams Belang wil terugkeerloket voor illegalen, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen in Antwerpen

Filip Dewinter: “Eén op zes van de pv’s voor onwettig verblijf wordt in Antwerpen uitgeschreven. Antwerpen is de illegalenhoofdstad van Vlaanderen. Een terugkeerloket in Antwerpen is een noodzaak.”

Antwerpen – en in het bijzonder de wijk Antwerpen-Noord – telt veel illegalen op zijn grondgebied. Wat betreft het aantal administratief aangehouden illegalen scoort Antwerpen zeer hoog.  Van de 21.012 pv’s die in 2012 in België werden uitgeschreven wegens onwettig verblijf in ons land, werden er 3.277 opgesteld in de stad Antwerpen (criminaliteitsstatistieken federale politie). Voor de eerste helft van 2013 werden er in gans het land 10.107 pv’s opgesteld tegenover 1.764 in Antwerpen. Eén op zes van de administratieve aanhoudingen van illegalen in België vindt dus plaats in Antwerpen.


De meeste illegalen worden na hun aanhouding opnieuw op vrije voeten gesteld. Minder dan 10 procent wordt daadwerkelijk opgesloten met het oog op verwijdering. In België wordt noch een actief opsporingsbeleid, noch een kordaat uitzettingsbeleid gevoerd. De aanwezigheid van illegalen in Antwerpen leidt nochtans tot een grote maatschappelijke overlast. Illegalen nemen een groot deel van de criminaliteit voor hun rekening. Meer liefst een derde (31,5%) van de gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen is illegaal in het land. In de Antwerpse gevangenis van de Begijnenstraat is dit zelfs bijna de helft (46%). Een goed uitgebouwd uitwijzings- en terugkeerbeleid voor illegalen is zeker nodig.


Filip Dewinter: “Brussel heeft een terugkeerloket van Fedasil waar illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers terechtkunnen met hun vragen omtrent terugkeer en waar de terugreis kan worden georganiseerd. Antwerpen, waar nochtans veel illegalen gevestigd zijn, beschikt niet over een dergelijk loket.


Volgens schattingen zou Antwerpen maar liefst 15.000 illegalen in zijn bevolking tellen. De cijfers over het aantal aanhoudingen tonen aan dat Antwerpen de illegalenhoofstad van Vlaanderen is. Daarom is het volgens mij een noodzaak dat naast Brussel ook in Antwerpen een goed zichtbaar en manifest aanwezig terugkeerloket wordt uitgebouwd. Illegalen, uitgeprocedeerde asielzoekers en zelfs andere vreemdelingen die naar hun land wensen terug te keren moeten er terecht kunnen.


Dit terugkeerloket moet geïnstalleerd worden in Antwerpen-Noord, de wijk die het meest geconfronteerd wordt met illegalenoverlast. Antwerpen moet voor een snelle realisatie van dit loket besprekingen aanknopen met Brussel of dit loket desnoods met eigen middelen financieren. Vanzelfsprekend blijft het Vlaams Belang daarnaast ook vragende partij voor de organisatie van een actief opsporingsbeleid naar illegalen ”.


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...