Vlaams Belang wil gevangenen mee laten betalen voor hun detentie

Filip Dewinter: “Het is toch niet normaal dat diegenen die gestraft worden voor misdrijven of misdaden gratis kost en inwoon krijgen op last van de gemeenschap.”

Er is dezer dagen bij de bevolking en bij de cipiers meer dan terecht heel wat ongenoegen gerezen over de volslagen waanzinnige beslissing van een Waalse rechter om aan Farid Le Fou een schadevergoeding toe te kennen van 11.000 euro. Deze gevangene staat immers symbool voor de terreur die tegenwoordig door weerspannige gevangenen in onze gevangenisinstellingen haast straffeloos kan worden verricht. “Als zelfs déze terreurzaaiende gevangene een forse schadevergoeding toebedeeld krijgt voor een terecht verdiende sanctie, met welke argumenten zullen gevangenisdirecties en cipiers in de toekomst dan nog weerspannige gevangenen van dit kaliber kunnen en durven bestraffen om de orde in onze gevangenissen te handhaven? Hiermee is het hek nu helemaal van de dam en wordt het falende detentiebeleid in dit land helemaal bezegeld,” aldus een verbolgen senator Dewinter.


Deze gang van zaken herinnert er tevens aan welk luxeleventje de gevangenen tegenwoordig in onze gevangenissen kunnen leiden op kosten van de gemeenschap zonder daarvoor ook maar iets maatschappelijk nuttigs terug te doen. In Nederland is nu door de regering het voorstel gelanceerd gedetineerden 16 euro per dag mee te laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis. Filip Dewinter: “Dat vind ik een zeer goed idee, al zou ik het bedrag een stuk verhogen. In België kost een gedetineerde 130 euro per dag, zonder daarbij rekening te houden met de kost van de infrastructuur en de pensioenlast. Het lijkt mij billijk dat de gedetineerden daarvan zelf 50 euro zouden betalen. Op die manier kunnen zij een deel van de kosten terugbetalen die de staat voor hen moet maken omwille van hun wangedrag. Het is toch niet normaal dat diegenen die gestraft worden voor misdrijven of misdaden gratis kost en inwoon krijgen op last van de gemeenschap. Gedetineerden moeten daarvoor iets terugdoen door minstens een deel van de kosten die voor hen gemaakt worden terug te betalen.


Dewinter kondigt dan ook aan dat hij in de Senaat een wetsvoorstel zal indienen om gevangenen een bijdrage te laten leveren tot hun eigen onderhoud in onze gevangenisinstellingen.


Filip Dewinter
Senator

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...