Vlaams Belang voert morgen actie tegen de pogingen van het Borgerhoutse districtsbestuur om Marokkaanse, islamitische straatnamen op te dringen aan Borgerhout

Van Borgerocco naar Berberhout?

Vandaag actie op het Groeningerplein!

Protestactie Vlaams Belang morgen, dinsdag 3 december (11u), op het Borgerhoutse Groeningerplein,
dat voor één dag zal worden omgedoopt tot ‘Ludo Hannesplein’


Het Vlaams Belang is verheugd dat de buurtbewoners gekozen hebben om het Borgerhoutse Terloplein zijn naam te laten houden en niet te laten veranderen in een Arabisch-Berbers Al-Khattabiplein. De buurtbewoners toonden zich in hun keuze verstandiger dan het Borgerhoutse districtsbestuur dat in de naamgeving van het Terloplein een aanleiding zocht om het publieke domein verder te multiculturaliseren door straten en pleinen Marokkaanse, islamitische namen te geven.


Borgerhouts districtsvoorzitster Marij Preneel (Groen!) zei ter gelegenheid van deze kwestie immers: “Vijftig jaar na het begin van de migratie verwijst er nog steeds geen enkele straatnaam naar dit deel van onze geschiedenis. Daar mag volgens mij best iets aan veranderen.” Te vrezen valt dus dat het niet de laatste poging van het Borgerhoutse districtsbestuur zal zijn om Borgerhout op te zadelen met Marokkaanse, islamitische straat- en pleinnamen.


Het Vlaams Belang wenst duidelijk te maken dat het zich radicaal kant tegen het geven van Marokkaanse, islamitische namen aan straten en pleinen. Voor de autochtone Borgerhoutenaar is de immigratie van vele duizenden vreemdelingen naar hun district en de niet-integratie van grote groepen allochtonen immers niet iets dat ‘gevierd’ moet worden. De Vlaamse Borgerhoutenaars zagen hun district de voorbije decennia immers in toenemende mate ververvreemden, islamiseren en onveiliger worden. Een groot aantal Vlaamse Borgerhoutenaars ontvluchtte Borgerhout.


Het Vlaams Belang zal daarom morgen, dinsdag 3 december om 11 uur, symbolisch actie voeren aan het Borgerhoutse Groeningerplein, vlak bij de plaats waar op 21 oktober 1990 de 80-jarige Borgerhoutenaar Ludo Hannes in zijn deurportaal een schedelbreuk werd gestampt door enkele jonge allochtonen, waarbij hij een dag later overleed aan zijn verwondingen. Ludo Hannes staat immers symbool voor al die Vlaamse Borgerhoutenaren die het slachtoffer werden van de massale inwijking van niet-Europese vreemdelingen naar hun district. Het Vlaams Belang zal het Groeningerplein symbolisch voor één dag omdopen tot Ludo Hannes-plein. De pers is vanzelfsprekend van harte welkom.  


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...