Vlaams Belang viert op 15 november geen dag van de dynastie

Vlaams Belang eist op 15 november wel aandacht voor de armoede in eigen stad
Gratis soepbedeling aan ons secretariaat Van Maerlantstraat 14

Vlaams Belang viert op 15 november geen dag van de dynastie


1 op 7 Vlamingen heeft het moeilijk om maandelijks rond te komen. In Antwerpen is dit zelfs 1 op 4. 1 kind op 10 leeft onder de armoederisicogrens. Meer dan 1 eenoudergezin op 5 is arm. 17 procent van de Vlamingen leeft noodgedwongen in een ongezonde woning. Armoede treft 1 op 5 ouderen.

De best betaalde gepensioneerde van het land eist meer geld
Terwijl veel Antwerpse ouderen moeten rondkomen met een minimumpensioen van 1.000 euro, durft een gepensioneerde uit Laken te klagen over zijn jaarlijkse dotatie van … 923.000 euro.  Volgens de gepensioneerde koning Albert II zou deze dotatie immers onvoldoende zijn om zijn kosten te betalen, zoals het onderhoud van zijn kasteel en de brandstof voor zijn jacht. Hij vroeg de regering Di Rupo daarom recent alsnog een deel van zijn kosten over te nemen.

Koningshuis kost belastingbetaler 13,5 miljoen euro
Het koningshuis kost de Vlaamse belastingbetaler inderdaad veel geld. Filip en Mathilde krijgen jaarlijks een dotatie van 11,5 miljoen euro, Fabiola krijgt 461.500 euro, Astrid 320.000 euro en Laurent ontvangt 307.000 euro. Intussen zijn er voor het koningshuis nog eens in alle stilte 33 nieuwe voltijdse krachten aangeworven. Kostprijs: 3 miljoen euro extra! In totaal ontvangen onze ‘royals’ samen 13.681.000 euro per jaar aan dotaties.

Geen dag van de dynastie, maar dag van de armoede
Terwijl veel gewone Vlamingen in armoede moeten leven, zwemt ons koningshuis in het geld. Ze schamen zich zelfs niet om nog meer te eisen en dat in een tijd dat er bespaard moet worden. Voor het Vlaams Belang is er op 15 november dan ook geen enkele reden om ons duur en geldverslindend koningshuis te vieren. Voor het Vlaams Belang zijn er anderen die die dag onze aandacht meer verdienen. Het Vlaams Belang wil van die dag gebruik maken om aandacht te eisen voor de armoede in de eigen stad.

Daarom bedeelt het Vlaams Belang op vrijdag 15 november vanaf 11 uur symbolisch gratis soep aan het secretariaat Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14, 2060 Antwerpen. Iedereen welkom! 

Jan Penris
Voorzitter

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...