Vlaams Belang verzet zich tegen ‘apartheidsscouts’

Belastinggeld wordt misbruikt voor de niet-integratie van allochtonen

In Borgerhout start deze maand een jeugdbeweging die zich enkel richt op allochtone jongeren. Het gaat om een proefproject dat financieel gesteund wordt door Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet. De minister maakt voor dit proefproject 25.000 euro vrij. Het project wordt opgezet door het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ), dat ook jaarlijks een subsidie ontvangt voor zijn werking. Omdat de overgrote meerderheid – voornamelijk Turkse en Marokkaanse – allochtone jongeren zich niet wenst aan te sluiten bij de bestaande jeugdbewegingen (Chiro, Scouts, …), kent minister Smet geen betere oplossing dan maar een aparte allochtone jeugdbeweging te faciliteren en te subsidiëren.

Het resultaat is een pilootproject dat proefdraait vanaf 19 mei en van start gaat vanaf september. Het zou de bedoeling zijn om vanuit dit project tot een “universele jeugdbeweging te komen, waarin iedereen zich thuis kan voelen”. Het Vlaams Belang vreest echter dat deze allochtone jeugdbeweging een ‘allochtoon eiland’ zal zijn én blijven.

Coalitiepartner N-VA had vorig jaar nog ernstige bedenkingen bij de piste van een specifiek voor allochtonen bedoelde jeugdbeweging en dit in het licht van het inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering en van N-VA-minister van Inburgering Geert Bourgeois in het bijzonder. Zo zei de heer Segers (N-VA) in de commissie Jeugd van 28 februari 2012 over het toen gelanceerde idee van een aparte allochtone jeugdbeweging: “Deze visie op de jeugdbewegingen staat volgens ons haaks op het Vlaamse inburgeringsbeleid. Daarenboven legt het de kiem voor een gesegregeerde samenleving. Dat is niet de bedoeling van een jeugdbeleid. Dat is niet de samenleving waar wij voor staan.”

Nu is de N-VA blijkbaar eens te meer gecapituleerd voor de grillen van de socialisten in de Vlaamse regering. Met de subsidiëring van een aparte jeugdbeweging lijkt de Vlaamse regering de moeizaam verlopende integratie van een significant aantal voornamelijk niet-Europese allochtonen in onze gemeenschap te bestendigen en zelfs te belonen.

Het Vlaams Belang vraagt dat de Vlaamse regering, en in het bijzonder N-VA-minister van Inburgering Geert Bourgeois, de subsidiëring van een aparte allochtone jeugdbeweging een halt toeroept. Het Vlaams Belang zal bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens zowel minister Smet als minister Bourgeois interpelleren over dit nefaste initiatief.

Joris Van Hauthem
Vlaams parlementslidMisschien bent u ook geïnteresseerd in ...