Vlaams Belang verheugd over Zwitsers referendum massa-immigratie

Gerolf Annemans feliciteert Zwitserse Volkspartij

Het Vlaams Belang is zeer verheugd over de uitslag van het referendum over massa-immigratie in Zwitserland.


Ondanks de overweldigende tegenstand van alle traditionele partijen, de werkgeversorganisaties, de vakbonden en de media, heeft een meerderheid van de Zwitsers zich uitgesproken voor een beperking van de immigratie. In deze strijd van één tegen allen heeft de Zwitserse Volkspartij een schitterende overwinning behaald. Net zoals in Vlaanderen gaapt er inzake het immigratieprobleem een enorme kloof tussen het politieke establishment en de publieke opinie.


De Zwitsers hebben via het uiterst democratische middel van een referendum duidelijk gemaakt dat ze minder immigratie willen, en opnieuw zelf willen kunnen bepalen wie mag immigreren, en onder welke voorwaarden. Ze willen met andere woorden opnieuw baas in eigen land worden.


De negatieve reactie van de Europese Commissie over het referendum bewijst eens temeer de minachting van deze niet-verkozen instelling voor de wil van het volk. Het Vlaams Belang zal er in het Europees Parlement voor pleiten om de verdragen tussen de EU en Zwitserland die niets met het vrije verkeer van personen te maken hebben, onverminderd te handhaven. De Europese Unie mag in geen geval overgaan tot vergeldingsacties tegen de Zwitserse democratie.


Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans stuurt vandaag een brief met felicitaties naar SVP-voorzitter Toni Brunner en fractieleider Adrian Amstutz.


Philip Claeys
Europees parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...