Vlaams Belang tegen vervanging huisvuilophaling door sorteerstraatjes

Filip Dewinter: “Burger betaalt evenveel belasting voor minder dienstverlening. Maatregel houdt ook geen rekening met situatie van bejaarden of gehandicapten.”

Het Vlaams Belang kant zich tegen de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om de huisvuilophaling via vuilniswagens af te schaffen en te vervangen door sorteerstraatjes die overal in de stad zullen worden ingeplant. Volgens het Vlaams Belang getuigt dit voorstel van weinig realisme. Onze partij vreest ook dat dit het sluikstorten zal doen toenemen. Het Vlaams Belang acht sorteerstraten enkel een optie in nieuwe wijken of in de buurt van grote appartementscomplexen. 
 
Filip Dewinter: “Het systeem van sorteerstraten komt bovendien neer op een afbouw van de dienstverlening. De Antwerpenaar betaalt veel belastingen en mag hiervoor een goede dienstverlening in de plaats krijgen. Voortaan wordt het huisvuil dus niet meer aan huis opgehaald, maar moet de burger zelf naar een sorteerstraat gaan en voor het storten van het afval op de koop toe nog eens betalen via een kaart. De burger zal in de toekomst dus evenveel belastingen betalen voor minder dienstverlening. 
 
De maatregel van de stad is ook onvriendelijk voor de minder mobiele Antwerpenaren, zoals de bejaarden en de gehandicapten. Het Antwerpse stadsbestuur mag van onze Antwerpse bejaarden of gehandicapten niet eisen dat zij straten ver moeten sleuren met hun afvalzakken of afhankelijk worden van de goodwill van familie of buren.” 
 


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...