Vlaams Belang stelt Brusselse Kamerlijst voor

Blijvende oproep tot Vlaamse eenheidslijst

Didier Reynders richtte deze week nogmaals zijn pijlen op de Vlaamse kiezers in Brussel en de Rand. Door de (nefaste)  wijze waarop de kieskring BHV werd gesplitst, is “een Vlaamse stem voor de kamer een verloren stem”, zo redeneert hij. In zijn race naar de macht tracht de francofone excellentie aldus de Vlaamse kiezer te verleiden om voor de MR – en dus tegen de PS – te stemmen. Het Vlaams Belang wil de rollen echter omdraaien.


Wij roepen de Franstaligen die het goed menen met deze stad op, om Vlaams Belang te stemmen.  Enkel zo kan een krachtig signaal gegeven worden dat Brussel nood heeft aan échte verandering; aan een krachtdadig beleid dat van Brussel weer een leefbare stad van en voor de Brusselaars maakt. Ook aan die Brusselse Vlamingen die denken dat een stem op een Vlaamse lijst voor de Kamerverkiezingen weinig zin heeft, richt het Vlaams Belang een duidelijke oproep. Inderdaad: het heeft weinig zin om voor de traditionele Vlaamse partijen te stemmen, aangezien zij zich in Brussel hoe langer hoe meer gedragen als slippendragers van de Franstalige machtspartijen.  Het Vlaams Belang wijst er op dat de federale verkiezingen in Brussel door de Franstalige politici slag om slinger worden misbruikt als verkapte talentelling. Kortom: iedere Vlaamse stem telt.  Ook die Brusselse Vlamingen die denken dat een stem op een Vlaamse lijst voor de Kamerverkiezingen weinig zin heeft, roept het Vlaams Belang op om een duidelijk en krachtig electoraal signaal te geven dat zij niet langer als politieke tweederangsburgers wensen behandeld te worden. En dat kan enkel door een stem op het Vlaams Belang.


De symbolisch zeer belangrijke Brusselse Kamerlijst van het Vlaams Belang zal aangevoerd worden door Hilde Roosens (°Schaarbeek, 8 juli 1961).  Hilde  volgde Latijn-Wetenschappen aan het  lyceum te Laken,  studeerde  later rechten aan de VUB en aan de ULB en werd, in het voetspoor van haar vader Antoon Roosens,  advocaat aan de Balie te Brussel. Net zoals haar vader werd ze ook al snel  plaatsvervangend vrederechter. Sedert 2008 werkt Hilde Roosens voor de Vlaams Belang-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor de juridische dienst van de partij. Ze is ook ondervoorzitter van het Brussels regiobestuur.


Op de tweede plaats prijkt de naam van de tweetalige Patrick Sessler, een 56-jarige Brusselaar. Patrick is oud gemeenteraadslid in Schaarbeek. Van 1994 tot 2000 zetelde hij voor het Front National, en van 2000 tot 2005 voor de lijst Demol. Hij was tevens Brussels parlementslid voor het F.N.


Lijstduwer tenslotte wordt Roeland van Walleghem, die in 1991 verkozen werd als senator, en van 1994 tot 1999 in het Hoofdstedelijk Parlement en het Vlaams Parlement zetelde. Vandaag  is Roeland de stuwende kracht achter het Brabants Seniorenforum van het Vlaams Belang.


Dat het Vlaams Belang bezig is met de samenstelling van een Brusselse Kamerlijst neemt echter niet weg dat de Vlaams-nationale partij als eerste initiatiefnemer ter zake de hand blijft reiken voor het vormen van een Vlaamse eenheidslijst in Brussel.


Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Frédéric Erens
Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...