Vlaams Belang schaart zich achter ambulanciers in hun vraag om verplichte politiebijstand

Agressie en geweld tegen hulpverleners neemt toe. Politiemensen, brandweerlui en medisch personeel (maar ook chauffeurs van het openbaar vervoer en treinconducteurs) zijn steeds vaker slachtoffer van agressie en geweld en voelen zich steeds onveiliger.


Het Vlaams Belang peilde reeds vroeger naar de omvang van dit fenomeen: naar aanleiding van verschillende gevallen van agressie waarbij hulpverleners door jongerenbendes in een hinderlaag werden gelokt, vroegen we eind 2009 de concrete cijfers op bij de minister van Binnenlandse Zaken. “Deze gegevens zijn niet op het centrale niveau beschikbaar”, luidde het toen.


Ook de Limburgse hulpdiensten trokken reeds in 2010 aan de alarmbel. Uit een rondvraag van Het Belang van Limburg toen bleek dat ambulanciers en brandweerlui veel meer te maken kregen met geweld dan vroeger. Kapitein Ann Gadeyne van het Lommelse brandweerkorps stelde dat het geweld op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld was.


In maart 2010 liet de Antwerpse provinciegouverneur op vraag van het Vlaams Belang weten dat er gemiddeld één feit van agressie per dag tegenover medisch personeel (ambulanciers, MUG, spoed, …) werd geregistreerd.


Begin vorig jaar maakten we melding van het feit dat terwijl in 2000 ‘slechts’ 1.055 hulpverleners slachtoffer werden van agressie, dat aantal in 2013 was opgelopen tot 2.474, of meer dan zes feiten per dag! Experts merkten daarbij op dat het slechts gaat om het topje van de ijsberg, aangezien niet alle feiten worden gemeld vanwege ‘rapporteringsmoeheid’.


Die rapporteringsmoeheid is niet verwonderlijk, want in essentie verandert er niets. En het volstaat echt niet om – in een vlaag van steekvlampolitiek – de straffen voor geweld tegen hulpverleners te verhogen. Strengere straffen hebben immers geen effect wanneer ze, wegens overbelaste parketten en overvolle gevangenissen, niet worden uitgevoerd. Alleen een lik-op-stukbeleid, met snelle en efficiënte bestraffingen, kan het tij doen keren. De boodschap moet duidelijk zijn: geweld tegen de hulpdiensten is geweld tegen de samenleving en kan niet worden getolereerd!


Wat medisch personeel en ambulanciers betreft is het duidelijk dat zij moeten worden beschermd door politiemensen zodat ze te allen tijde in alle veiligheid hun bijzonder bewonderenswaardige werk kunnen doen. Het Vlaams Belang schaart zich dan ook achter de vraag van de Unie Voor Vlaamse Ambulanciers (UVVA) om verplichte politiebijstand bij oproepen die duiden op een verhoogd risico op agressie, bij zelfmoordpogingen of wanneer een oproep binnenkomt voor een vrijwillige opname in een instelling.
 


Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Peter Logghe
Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...