Vlaams Belang laat zich niet muilkorven

Het Vlaams Belang neemt kennis van de beslissing van Brussels burgemeester Yvan Mayeur om “alle mogelijke maatregelen” te nemen opdat de Vlaams-nationale partij haar illegalencampagne niet zou kunnen voeren op het grondgebied van de stad  Brussel door  te verbieden dat wagens met de affiche ‘Illegaal! Ga naar huis of naar de gevangenis’ zouden rondrijden in de stad.


Door deze beslissing te motiveren op grond van het eigengereide oordeel dat de campagneslogan een inbreuk op de racismewetgeving uitmaakt, overtreedt de Brusselse burgemeester veruit zijn bevoegdheden. Een dergelijk oordeel komt immers uitsluitend de hoven en rechtbanken toe.


Yvan Mayeur neemt daardoor  niet alleen een loopje met het principe van de scheiding der machten, maar gaat zelf in tegen de wet door het aanklagen van illegaal verblijf te bestempelen als racisme, daar waar  illegaliteit wel degelijk onwettig is en het integendeel zijn plicht is, als burgemeester,  om te waken over de correcte toepassing van de wet.


Het Vlaams Belang kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat het opzet van Mayeur vooral campagnegericht is en tot doel heeft om het eigen kiespubliek persoonlijk te bedienen. Het Vlaams Belang neemt er ook nota van dat Yvan Mayeur door deze uitspraak  de Britse regering impliciet mee beschuldigt van racisme aangezien de Vlaams Belang-campagne geïnspireerd werd door het gelijkaardige Britse overheidsinitiatief onder het opschrift ‘In the UK illegally ? Go home or face arrest!’


Het Vlaams Belang is dan ook vastberaden om het aangekondigde initiatief doorgang te laten vinden en de onwettige uitspraak van burgemeester Mayeur naast zich neer te leggen. Onze campagne gaat door en zal zich, in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, voornamelijk toespitsen op Brussel Hoofdstad.


Filip Dewinter
Campagneverantwoordelijke

Frédéric Erens
Lijsttrekker Vlaams parlement

Dominiek Lootens-Stael
Lijsttrekker Brussels parlement

Hilde Roosens
Lijsttrekker Kamer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...