Vlaams Belang krijgt gelijk van het Ministerie van Onderwijs inzake uitsluiting debat

Politieke discriminatie op schooldebat gesanctioneerd

Het Vlaams Belang heeft gelijk gekregen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur naar aanleiding van een klacht tegen de uitsluiting van onze partij op een schooldebat in Denderleeuw.  


Het debat vond plaats op 25 oktober 2013 in het Koninklijk Atheneum van Denderleeuw. Buiten het Vlaams Belang werden alle partijen uitgenodigd. In hun ‘argumentatie’ stelde de directie het volgende: ‘We streven naar een open geest, zonder vooroordelen, met respect voor iedereen, waarbij gelijkwaardigheid van alle mensen centraal staat. Dat is de reden waarom Vlaams Belang er niet bij was. Met het aantal allochtonen heeft het niets te maken. Zij zijn een democratisch verkozen partij, maar dat ze een democratische partij zijn, vinden we nogal sterk uitgedrukt. We vinden dat ze niet alle waarden van ons pedagogisch project onderschrijven.”


Volgens de indiener van de klacht en lokaal Vlaams Belang-boegbeeld, Kristof Slagmulder, overtrad de directie hier echter haar wettelijke taak tot onpartijdigheid. “Het uitsluiten van het Vlaams Belang komt neer op het uitspreken van een impliciet waardenoordeel van de school. Dat zij bovendien een aantal clichés de wereld insturen die niet stroken met de realiteit, wijst op zuivere politieke discriminatie.”


De commissie Zorgvuldig Bestuur volgt  nu ook deze redenering. In haar oordeel stelt ze “dat het organiseren van een politiek debat in een onderwijsinstelling in het kader van het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen toelaatbaar is op voorwaarde dat alle partijen die in de gemeenteraad zetelen, vertegenwoordigd zijn. Het uitsluiten van één of meerdere partijen gaat in tegen het decretaal verbod tot het voeren van politieke actie of propaganda.”


Het Vlaams Belang juicht de democratische beslissing van de commissie toe en zal dit wettelijk instrument zeker hanteren bij volgende partijpolitieke schoolactiviteiten. “Dit is een belangrijk precedent die de democratie ten goede komt. Het Vlaams Belang vertegenwoordigd een aanzienlijk deel van de bevolking. Ook deze mensen hebben spreekrecht,” aldus Kristof Slagmulder.


Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...