Vlaams Belang demonstreert zaterdag tegen islambeurs in Antwerpen Expo

Op hetzelfde moment zal de salafistische haatsjeik Tarik Ibn Ali (Tarik Chadlioui), genoemd als ronselaar voor de jihad in Syrië, prediken in de Amanah-moskee in Antwerpen-Kiel (Abdijstraat).

 

Filip Dewinter: “Deze islambeurs is een apartheidsbeurs en een handrem op integratie die kadert in de uitbouw van een islamzuil. Een dergelijke beurs werkt radicalisering en jihad-aanslagen in de hand. Zeker na de bloedige jihad-aanslagen in Brussel is het onverantwoord dat een dergelijke islambeurs kan plaatsvinden.”

“Blijkens het programma zal worden gereciteerd uit het heilige islamitische haatboek de Koran, waarin talloze malen expliciet wordt opgeroepen tot intolerantie en geweld tegen de niet-moslim.”

Op 14 en 15 mei 2016 vindt in het Antwerp Expo Center aan de Jan van Rijswijcklaan te Antwerpen voor de derde keer de 'Muslim Expo' plaats. Net zoals vorig jaar zullen er dubieuze islamitische sprekers zijn, zoals Imad Ben van ‘Islamic Relief’, de ‘spirituele keynote speaker’ Ali Houri (‘Al Khattab Foundation’) die Hamas en de Moslimbroederschap steunt, Tarik Touhafi en Mohad El Sghiar.

Deelnemende islamitische organisaties en sponsors hebben al te vaak vertakkingen die leiden naar sharia en jihad, en bovendien is er geen enkele controle op de promotie en verspreiding van islamitische haatlectuur, zoals die recent ook nog in Brussel boekhandels werd aangetroffen.

“De Karel de Grote Hogeschool, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Antwerpen stad prijken als partner naast dubieuze islamitische organisaties als 'Islamic Relief' en 'Halal Food Council of Europe'.”

Voorts wordt een dergelijke islambeurs gekenmerkt door mannen met baarden en gewaden; afbeeldingen van 'Palestina' waarbij Israël letterlijk van de kaart is geveegd; Arabische teksten; aanwijzingen hoe vrouwen zich moeten bedekken; geldinzameling voor islamisering (moskeeën e.d.) en jihad; gehoofddoekte 'Barbie'poppen; Koranische indoctrinatie vermomd als speelgoed; promotie van islamitische (halal)hotels met man-vrouwapartheid; een ‘halal trade market’ (halal is een onderdeel van de inhumane, totalitaire sharia); sponsors en partners zoals 'Islamic Relief', dat zelfs door de Verenigde Arabische Emiraten jarenlang is beschuldigd van banden met en geldinzameling voor jihadistische organisaties.

Het Vlaams Belang is dan ook fel gekant tegen deze islamitische apartheidsbeurs in Antwerpen Expo. Zeker da de bloedige jihad-aanslagen in Brussel is het onverantwoord dat een dergelijke islambeurs kan plaatsvinden. Zolang de gewelddadige fundamenten van de islam niet expliciet uit de islamitische leer (Koran, Hadith, sharia) worden geschrapt, werkt een dergelijke beurs immers radicalisering en jihad-aanslagen in de hand.

Overigens zal in hetzelfde weekend de salafistische haatsjeik Tarik Ibn Ali (Tarik Chadlioui), genoemd als ronselaar voor de jihad in Syrië, prediken in de Amanah-moskee in Antwerpen-Kiel (Abdijstraat). Vlaams Belang protesteerde eerder al tegen zijn komst in het kader van een nieuwe moskee en Koranschool in Berendrecht.

Het Vlaams Belang heeft toestemming gekregen om op zaterdag 14 mei om 14u ter plekke te demonstreren, aan de overzijde van de hoofdingang van Antwerp Expo (Jan van Rijswijcklaan 191). Filip Dewinter zal het woord voeren.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...