Verslag districtsraad Borgerhout september

VB Borgerhout

districtsraad BORGERHOUT

Dagorde van de zitting van 25 september 2017 te 20h

OPENBAAR: A-PUNTEN

A-punten

District Borgerhout

 

Secretariaat

1 2017_DRBO_00092 Districtsraad van 25 september 2017 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.

2 2017_DRBO_00087 Districtsraad – Notulen districtsraad 26 juni 2017 – Goedkeuring.

Stemming: 15 voor, 4 tegen (NVA).

3 2017_DRBO_00077 Binnengemeentelijke decentralisatie – Decentralisatiebesluiten – Kennisneming.

4 2017_DRBO_00088 Nominatieve toelage BorgerhouDt van Mensen – Picknick & Walk The Streets – Goedkeuring.

De goedkeuring wordt gevraagd voor een toelage van 1000 euro voor 2 muziekgroepen voor de picknick op het Moorkensplein en de optocht over de Turnhoutsebaan georganiseerd door de extreem-linkse organisatie BorgerhouDt van Mensen (maar niet van Vlamingen).

Stemming: 4 onthouding (N-VA) 2 tegen (VB) 13 voor (CVP, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

5 2017_DRBO_00095 Openbaar domein. Boekenberglei-Drakenhoflaan-Gitschotellei (deel 2) – Ontwerp en financiering. – Goedkeuring.

De gemeenteraad meent dat het district Borgerhout in gebreke blijft bij het uitoefenen van een maatregel van stedelijk belang. Het gaat om het voorzien van de nodige budgetten voor het goedkeuren van het ontwerp van de fietsas parallel aan de Turnhoutsebaan en de nodige stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen.

Deze procedure blijkt nu plots ook ingeroepen door het stadsbestuur voor het project Gitschotellei.

Alléen voor Borgerhout, niet voor Deurne of Berchem die nochtans hetzelfde traject hebben afgelegd.

31 2017_AM_00116 Amendement van raadslid Alain Herremans (N-VA): Schrappen van de zin dat dit project slechts kon voorzien worden in de beleidsperiode 2019-2025.

Stemming amendement: 7 voor (VB, N-VA,CD&V) 12 tegen (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Stemming punt: : 7 onthouding (VB, N-VA,CD&V) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

 

6 2017_DRBO_00096 Openbaar domein. Fietsas parallel aan de Turnhoutsebaan. – Ontwerp en financiering. – Goedkeuring.

Er zijn een boel maatregelen voorzien in de straten die van deze as deelmaken, om de veiligheid en het comfort van de fietsers te garanderen.

Maar ook: Invoering zone 30 op de Turnhoutsebaan en een fietspad in beide richtingenop de Turnhoutsebaan.

30 2017_AM_00116 Amendement van raadslid Alain Herremans (N-VA): Het zou 920.00 euro kosten voor deze fietsas. Er staan zovéél voorwaardes in het ontwerp van het districtscollege dat de stellige indruk ontstaat dat het bestuur deze fietsas niet wil.

Stemming amendement: 7 voor (VB, N-VA,CD&V) 12 tegen (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Stemming punt: : 7 onthouding (VB, N-VA,CD&V) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

7 2017_DRBO_00097 Markten en foren. Openbare markten – Oprichting marktcommissie Borgerhout – Goedkeuring.

Als de Gitschotellei wordt heraangelegd moet ook de markt verplaatst worden en als de fietsas aan de Turnhoutsebaan wordt gerealiseerd moet ook de markt op het Laar aangepast worden.

29 2017_AM_00112 Amendement van raadslid Alain Herremans (N-VA): Markten en foren. Openbare markten – Oprichting marktcommissie Borgerhout.

Hierin vraagt Herremans een vertegenwoordiger van UNIZO bij deze commissie betrokken worden.

College: Wij willen iemand van UNIZO hierbij betrekken die de straten in Borgerhout goed kent en een meerwaarde betekent.

Stemming amendement: eenparig voor.

Stemming punt: eenparig voor.

 

Lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

 

8 2017_DRBO_00090 Cultuur – Reuzenfeest 2017. Programma en toelage aan De Reuzen vzw – Goedkeuring.

In plaats van zoals gewoonlijk een Reuzenbal in de Roma na de reuzenstoet koos de Reuzen vzw ervoor om dit jaar een nieuw concept uit te proberen nl. een feest op het Moorkensplein te houden. De vzw vraagt hiervoor 3000 euro toelage.

Stemming : 6 onthouding (VB, N-VA) 13 voor (CD&V, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

 

Lokaal jeugdbeleid

 

9 2017_DRBO_00094 Jeugd. Nominatieve toelage KRAS vzw – Theaterproject – Goedkeuring.

College: Dit is vroeger reeds gestemd geweest maar dit is om onduidelijke redenen nadien misgelopen.

Stemming : 6 onthouding (VB, N-VA) 13 voor (CD&V, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

 

Iniatiefrecht raadsleden

 

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

 

24 2017_VVA_00041 Voorstel tot advies van raadslid Jan Van Hout (Sp.a-Groen): Parkeerplaatsen voor hulpvoertuigen Borgerhoutse Rode Kruis.

Vraagt een plaats voor 2 hulpvoertuigen op de afgesloten parking van de lokale politie aan de Langstraat-Bakkersstraat én om een structurele oplossing te voorzien.

Stemming : 4 onthouding (N-VA) 15 voor (VB, CD&V, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

23 2017_VVA_00042 Voorstel tot advies van raadslid Jan Van Hout (Sp.a-Groen): Verdwijnen van tram 24.

Op 1 september werd tram 24 een bus, ook omwille van een tekort aan “geschoold personeel”.

College: de opening van station Drink zou een realistische zaak zijn, station Carnot ligt echter in Antwerpen en aan het Foorplein is er een halte voorzien juist voor de tram ondergronds gaat.

32 2017_AM_00114 Amendement van raadslid Alain Herremans (N-VA): Schrapping van het item fietspaden aan te leggen aan weerskanten van de Turnhoutsebaan.

Waar ga je fietspaden aanleggen? Parkeerplaatsen schrappen? Smaller voetpad?

Stemming amendement: 6 voor (VB, N-VA) 1 onthouding (CD&V) 12 tegen (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Stemming punt: : 6 tegen (VB, N-VA) 1 onthouding (CD&V) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

26 2017_VVB_00024 Voorstel tot beslissing van raadslid Alain Herremans (N-VA): Fitnesstoestellen.

Op park Spoor Oost zijn reeds zo’,calisthenicstoestellen, net zoals in het Rivierenhof. Mogelijks ook zo’n toestellen plaatsen in het Te Boelaerpark.

Stemming: Eenparig voor.

28 2017_VVB_00025 Voorstel tot beslissing van raadslid Stefan Lauwers (Sp.a-Groen): Vraag naar themacommissie veiligheid.

Stemming: Eenparig voor.

Stemming: 2 onthouding (VLD, CD&V) 22 voor (VB, N-VA, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

 

Interpellaties – Moties – Resoluties

 

27 2017_IP_00158 Interpellatie van raadslid Patrick Van den Abbeele (N-VA): Budgetwijziging 2017 – email dd. 30/06/2017 met toelichting van de districtssecretaris.

Hierin zat een “materiële vergissing” waarbij een toelage werd toegeschreven aan een vzw die in werkelijkheid niet was opgericht en waar er bovendien het ondernemingsnummer en adres van een andere vzw werden vermeld.

25 2017_IP_00160 Interpellatie van raadslid Alain Herremans (N-VA): Vlaggen aan het districtshuis.

Op 11 juli hingen er geen vlaggen aan het districtshuis zoals De Vlaamse Leeuw.

Er zijn nochtans lijsten die aangeven wanneer verplicht moet gevlagd worden en met welke vlaggen.

College: Dit was een vergetelheid van de administratie.

Maria Balemans (VB): Op de Turnhoutsebaan werd anders niet vergeten om ze vol te hangen met “ramadan” baniers.

22 2017_IP_00158 Interpellatie van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Borgerblad.

Er wordt een subsidie gegeven van 5000 euro per editie van het Borgerblad door het district Borgerhout.

De verspreiding gebeurt door vrijwilligers zoals o.a. enkele scoutsgroepen die daar 1000 euro voor krijgen voor het bussen van 21.000 exemplaren.

 

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...