Verslag districtsraad Borgerhout Oktober

VB Borgerhout

districtsraad BORGERHOUT

Dagorde van de zitting van 23 oktober 2017 te 20h

OPENBAAR: A-PUNTEN

A-punten

District Borgerhout

 

Secretariaat

1 2017_DRBO_00101 Districtsraad van 23 oktober 2017 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.

2 2017_DRBO_00102 Districtsraad – Notulen districtsraad 25 september 2017 – Goedkeuring.

Stemming: Eenparig voor.

 

Openbaar domein

3 2017_DRBO_00105 District Borgerhout. Vinçottestraat – Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Ongunstig advies – Goedkeuring.

De problematiek van stilstand blijft aan de school aldaar bestaan.

Het district wil daarom niet alleen een parkeer maar ook een stilstandsverbod invoeren.

Het gaat hier wel alleen maar om het plekje aan de school zelve.

Stemming: 10 onthouding (VB,N-VA,CD&V en VLD) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

 

Iniatiefrecht raadsleden

 

Interpellaties – Moties – Resoluties

 

10 2017_IP_00180 Interpellatie van raadslid Nadia Bachgada (Spa-Groen!): Parkeerdruk extra muros.

De parkeerdruk in Borgerhout extra-muros was al groot en is nog toegenomen na de invoering van de LEZ.

De stad Antwerpen wil niets doen vooraleer een onderzoek naar de parkeerdruk afgerond is.

Ook bewonersparkeren in Borgerhout extra-muros ziet de stad niet zitten.

11 2017_IP_00181 Interpellatie van raadslid Els Roes (PVDA+): Speelfontein Te Boelaerpark.

De speelfontein was een winnend voorstel van buurtbewoners.

Tegen de zomer van 2018 zou de speelfontein er staan.

Het is een lange lijdensweg, vooral ook door de vele terugkoppelingen met de buurtbewoners.

12 2017_IP_00182 Interpellatie van raadslid Tracy Enta (Spa-Groen!): Jeugdconcessiereglement.

13 2017_IP_00183 Interpellatie van raadslid Tracy Enta (Spa-Groen!): MAROBEL.

 

14 2017_IP_00184 Interpellatie van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): De Theatergarage.

Dit buurtinitiatief is momenteel een coöperatieve met private mensen die een private som geld gestort hebben.

De bedoeling is om een cultuur- en ontmoetingscentrum in Bergerhout extra-muros te creëren.

Het district zoekt een manier om dit initiatief te kunnen steunen.

15 2017_IP_00185 Interpellatie van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Bib aan huis.

 

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...