Uw stem

Uw stem


Uw stem, uw democratische stok, uw geweldloos wapen, uw doorslaggevende kracht, uw persoonlijke macht, uw persoonlijke invloed in uw bestaan, in hoe u uw leven verder kan en mag beleven, uw persoonlijke invloed op de drie machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Geloof erin en wees overtuigd dat één stem, uw stem het verschil kan maken. Uw stem rust op uw kennis van zaken, of zou het moeten.


Uw kennis van zaken


Kennis is macht of zoals Sir Francis Bacon het ooit verwoordde:


“Nam et ipsa scientia potestas est” (http://nl.wikiquote.org/wiki/Francis_Bacon)


Het is dus van groot belang om zich eerst goed te informeren, om te weten wat een politieke partij wil verwezenlijken, waar ze voor staat en te besluiten of dat ook is wat men zelf graag wil. Het is niet bepaald nodig om er een urenlange studie aan te wijden, maar men moet politici ook niet zonder meer op hun woord geloven. De programma’s geven al een duidelijk zicht op wat de partijen willen bereiken en waar ze voor staan. Daarna kan men even bekijken wat er beloofd werd en wat er tijdens de voorbije legislatuur werd verwezenlijkt. Stel vragen en vergelijk. Denk na en vraag u af of de samenleving en in de eerste plaats uw situatie erop verbeterd werd.


Uw beslissing


Tenslotte, wanneer men in het stemhokje staat en zijn autonoom beslissingsrecht “weggeeft” aan politici en hun partij, doe dit niet lichtzinnig, of omdat het stemrecht hier een stemplicht is. Wees blij dat u kunt en mag stemmen. Het was ooit anders. De komende legislatuur zal verder bepalen hoe de samenleving tijdens de komende jaren zal verlopen, of we vooruit gaan of ter plaatse blijven trappelen, welke vrijheden of beperkingen opgelegd zullen worden, welke belastingen zullen opgelegd worden. Geef uw stem aan de partij die uw wensen en opvattingen het dichtst benadert. Was de voorbije periode een fiasco, dan is het de hoogste tijd om van paard te verwisselen en voor een partij te kiezen die steeds rechtlijnig is blijven zeggen waar ze voor staat.


Uw  (en onze) samenleving


We weten dat de voorbije periode (of periodes) een fiasco was, dat kan niemand die nog over gezond verstand beschikt ontkennen. Hoewel men er soms ernstige vragen kan bij stellen leven wij officieel nog altijd in een democratie. Uw beslissing is van democratisch belang, geef uw stem en daardoor uw beslissingsrecht niet klakkeloos weg maar doe het met overtuiging en kennis van zaken.


Geef uw stem aan een partij die denkt wat u denkt, die zegt wat u denkt en die het verschil kan maken, voor iedere burger en dus ook voor u, tussen een veilige en financieel gezonde samenleving en dat wat we nu beleven. Breng de kwaliteit terug in onze steden en gemeenten, laat kwaliteit een bepalende factor zijn en niet de middelmaat die nu gehandhaafd wordt. Kwaliteit is wat iedereen wil. Bij iedere aankoop, zelfs voor het eenvoudigste product, zal iedere goede huisvrouw of huisvader de kwaliteit en de prijs vergelijken en altijd voor het beste kiezen dat zij of hij zich kan veroorloven. U eist waar voor uw geld. Zo hoort het ook.


Maar voor de samenleving wordt het meestal overgelaten aan hen die beloven maar daarna die beloftes niet nakomen of gewoon naast zich neerleggen en zich verschuilen achter een hoop drogredenen. Laat u niet meer inpakken! Dat doet u toch ook niet bij uw persoonlijke aankopen, dus waarom zou u het doen wanneer het nog veel belangrijker is, wanneer het uw ganse leven op sociaal, economisch en financieel gebied zal beïnvloeden. Voor grote uitgaven aan dure objecten bestaat er een waarborg die u in bepaalde gevallen toelaat om het foutieve product om te ruilen. Als echter één of meerdere verkozen politieke partijen hun beloftes niet nakomen moet u wachten tot de volgende verkiezingen en ondertussen kan er heel wat mislopen.


Wees een bewuste verantwoorde kiezer, wees origineel, maak het verschil en kies voor een partij die ook voor u het verschil zal maken, kies voor het Vlaams Belang, echt. onafhankelijk!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...