Uitspraak Marij Preneel

De voorbije week verklaarde de groene districtsvoorzitter van Borgerhout niet aanwezig te zullen zijn op de 11-juliviering van de stad omdat dhr. Michael Freilich als gastspreker een toespraak zal houden. Het is haar recht om weg te blijven, er zullen niet velen zijn die dat erg zullen vinden. Haar standpunt hierin is duidelijk en kan niet worden misverstaan. Mevr. Preneel zit samen met mevr. Z.Othman (PvdA+) op dezelfde lijn: anti-Joods in hart en nieren.


 


Dat is een typische Europees-communistische houding. Misschien heeft mevr. Preneel Europese ambities. Het is een mooi voorbeeld van de communistische tactiek. Tijdens de oorlog zaten de communisten in het verzet tegen de nazi’s. De nazi’s die samenwerkten met de Arabieren van het land dat toen, onder Brits mandaat, de naam Palestina droeg. Logischerwijze waren de communisten dan voor de Joden zou men kunnen besluiten, maar nu hebben ze zich openlijk tegen de Joden gekeerd, waarschijnlijk onder invloed van Europa en de invasie van anti-Joodse immigranten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...