Uit het Districtshuis – Vergadering van 25 maart 2013

Park Moorkensplein


 


De beslissing omtrent de Moorkenssite is door de stad Antwerpen genomen. Er is geopteerd voor scenario 2 dat een beetje de kool en de geit spaart.


In scenario 1 moesten er twaalf woningen afgebroken worden en in scenario 3 moest er geen woning worden afgebroken maar was er ook geen plaats voor een nieuw buurtpark.


In dit scenario worden er “maar” zeven privéwoningen afgebroken en komt er plaats voor nieuwe districtsloketten en een buurtpark.


Het Vlaams Belang heeft zich niet voor of tegen één van deze scenario’s uitgesproken.


In het dichtstbevolkte district van Antwerpen kan niemand tegen nieuwe open en groene ruimte zijn maar anderzijds mogen bewoners er niet het slachtoffer van worden.


Zolang Vlaanderen moet dweilen met de federale immigratiekraan wijd open zal de open ruimte in Vlaanderen steeds kleiner worden.


En zolang Borgerhout als het OCMW centrum van de wereld dient, zal het nog dichter bevolkt geraken en zal de nood aan open en groene ruimte nog nijpender worden.


De franstaligen hebben er alle baat bij zoveel mogelijk vreemdelingen in de Vlaamse steden te dumpen, hopende dat zoveel mogelijk wijken etnisch van Vlamingen gezuiverd worden en hierbij geholpen door hun trouwe vazalpartijtjes Groen! en SPa die steeds de belangen van de franstaligen gediend hebben.


Zolang de immigratievloed van buiten Europa en vanuit de kraamklinieken niet totaal gestopt wordt en er geen werk gemaakt wordt van een massale terugkeer naar de wérkelijke landen van herkomst zal er zeker in Borgerhout een nijpend tekort blijven aan open en groene ruimte !


Te Boelaarlei


 
Het afsluiten van de Te Boelaarlei stond weeral eens op de agenda van de Borgerhoutse districtsraad. Hierbij ging het erover of deze werken wel al mochten uitgevoerd worden zonder dat het wijkcirculatieplan voor deze wijk al goedgekeurd was in de Antwerpse gemeenteraad. Uit het antwoord van het districtscollege onthouden we vooral dat: “een wijkcirculatieplan is géén voorwaarde voor een heraanleg”.


Nog interessanter was het antwoord op de bedenking dat het huidige districtsbestuur participatie van de burger hoog in het vaandel draagt oa via buurtvergaderingen maar wat doet dit bestuur dan met de tweeduizend handtekeningen tégen het knippen van de Te Boelaarlei ?


Een ontnuchterend antwoord volgde: “een petitie is maar één (1) element in de democratische besluitvorming”.


Wat dan met de wijkvergadering over de Te Boelaarlei waar bijna alle buurtbewoners (buiten dan de obligate geitewollensokdragers en de bakfietsbobo’s) zich tégen het afsluiten van de Te Boelaarlei keerden ?


Het antwoord: “participatie van de burger is niet het volgen van de hardste roepers”.


In concreto komt het er dus op neer dat met de mening van de burger niets rekening gehouden word als deze niet strookt met de mening van het extreem-linkse districtsbestuur ! Democratie op zijn Oostbloks dus en we weten hoe democratisch het er daar aan toe ging….Buurt- en wijkvergaderingen bijwonen heeft bij deze dus geen enkele zin meer, met je mening wordt toch geen rekening gehouden daar je dan tot de “hardste roepers” behoort….


“50 jaar migratie uit Marokko”


Nahima Lanjri (CD&V) diende in de districtsraad een interpellatie in over “50 jaar migratie uit Marokko”.


Hierbij ging het hélemaal niet over het begin van de miserie 50 jaar geleden voor de Vlaamse gewone mensen, zeg maar Jan-met-de-pet in wat toen nog volkse wijken waren.


Wél ging het over het inrichten van “festiviteiten” om dit te gedenken in 2014 tot zelfs de inrichting van een exclusief vrouwenfeest in De Roma, want mannen en vrouwen moeten in de Islam gescheiden blijven. Zeer speciaal ging het er over of het district Borgerhout hiervoor geen financiële en materiële ondersteuning kan geven.


Het districtscollege van extreem-links antwoordde hierop dat samen met de cultuurraad hiervoor gaat overlegd worden om einde 2013 en begin 2014 allerlei activiteiten in te richten. In 2014 zou er speciaal hiervoor een begrotingswijziging ingelast worden. Ook worden de organisatoren aangemoedigd om gebruik te maken van de “ondersteuning door projectsubsidies”.


Kort samengevat: een exclusief Marokkaans langdurig feestje op kosten van de Vlaamse belastingbetaler; de Vlaamse arbeiders en bedienden die nu weten waar bijna 60% van hun loon naartoe gaat !! En inderdaad; met de “C” van islamitisch.


Een mooi staaltje van Lanjri onder het motto: “eigen Marokkaans volk eerst” ! En dit om te gedenken dat 50 jaar geleden het franstalig kapitaal in den belgique tesamen met de belgische vakbonden een grote overwinning binnensleepte door te bekomen dat goedkope arbeidskrachten uit de hele wereld hier vér onder de prijs de jobs van de Vlamingen konden komen inpikken.


De Vlaming wilde geen zwaar en/of vuil werk meer doen ?? De Vlaamse arbeiders wilden vooral loon naar werk !!! Zovele jaren later klinkt dit nog altijd als vloeken in de multiculturele kerk.


De winsten die gehaald werden door vreemde arbeiders vér onder de prijs tewerk te stellen terwijl de Vlaamse arbeiders de keuze kregen tussen zwaar inleveren op loon of gewoon ontslag, deze winst werd netjes tussen de vakbonden en het grootkapitaal verdeeld.


“Diversiteitsprojecten”


 
In de Borgerhoutse districtsraad stond een punt op de agenda: “Toelage diversiteitsprojecten De Roma vzw” ten bedrage van liefst 6000 euro of omgerekend zo’n kwart miljoen belze frank !!! Dit in het kader van een diversiteitstraject van De Roma voor de organisatie vorig jaar van een concert van Mohamed Bajeddoub en zijn ensemble uit Marokko (27/09/2013) en voor een voorstelling van de “Palestinian Circus School” (14/12/2013).


De toegangsprijzen werden bewust zoals het zo mooi noemt “laagdrempelig” gehouden. Twee pure vreemdelingenfeestjes dus op kosten van de Vlaamse belastingbetaler !!


Zo weet U ook weer waarom we zo moeten bezuinigen langs alle kanten om dan te zien hoe ons geld langs deuren en ramen wordt buitengesmeten voor vreemdelingen-met-gratis-win-for-life-ticket, verkeerdelijk genoemd belze identiteitskaart.


In tijden van crisis de tering naar de nering zetten, noemt zoiets…


Enkel en alleen Vlaams Belang stemde tégen het subsidiëren van vreemdelingenfeestjes met Vlaams belastinggeld.


De kolonisatie van BorgerhoutOnlangs mochten we in de media de zoveelste klaagzang aanhoren van een Borgerhoutse vreemde kolonist. Deze verweet de autochtone inwoners en het Antwerpse stadsbestuur van “rechts en verzuurd” te zijn en géén aandacht te hebben voor de “diverse Antwerpse samenleving” en te veel een “dorpspolitiek” te voeren.


Zwaar op de maag lag vooral het feit dat kinderen op de scholen “verplicht zijn Nederlands te spreken en te gebruiken inplaats van dat zij hun moedertaal kunnen spreken en hun eigen cultuur kunnen beleven”. Daardoor voelen zij zich niet thuis op de scholen in Borgerhout en Antwerpen….. Of hoe Vlamingen zich hebben aan te passen aan vreemde kolonisten en hun gebruiken en gewoonten !


Als deze kinderen dan toch persé hun “moedertaal” op school willen spreken, dan wensen wij ze een fijne reis tesamen met hun grote familie richting hun WERKELIJKE thuisland!


O ja, en vergeet niet dat win-for-life-ticket dat noemt “belgische identiteitskaart” terug te geven !!!


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...