Uit de districtsraad van 30/09/2013: Jongereninspraak

In


In de districtsraad van september was er een uitgebreide jongerendelegatie aanwezig. Zij werden verwelkomd door de districtssecretaris die ter plaatse een uitgebreide uitleg gaf over het functioneren van de districtsraad waarna zij een echte districtsraad konden bijwonen.


Dit kadert in een hele reeks initiatieven om jongeren meer te betrekken in het beleid en ook meer een beleid op hun maat te kunnen voeren. Bevragingen en bijeenkomsten te over voor jongeren.


Vanuit de extreem linkse meerderheid kwam nu ook het idee om een districtsraad te kunnen organiseren waarbij de jongeren de districtsraad zouden vormen en de districtsraadsleden het publiek. Dit onder het mom dat deze jongeren nu niet kunnen deelnemen aan de discussies in de districtsraad en zij er als publiek vrij passief bijstaan.


Grote vraag bij dit initiatief: waarvoor bestaat er dan nog een jeugdraad? Deze kan en mag adviezen aan de districtsraad geven die betrekking hebben op de leefwereld van jongeren. Om nog maar te zwijgen over alle soorten enquêtes en bevragingen, al dan niet online!


Wenst het districtsbestuur misschien het soort inspraak dat zij nu al voorziet voor de Borgerhoutse bewoners? Deze mogen komen luisteren naar wat het districtsbestuur voor hen beslist heeft en mogen dan goedkeurend ja knikken. Het bestuur weet toch beter dan de bewoners wat goed voor hen is?


Vraag dat maar eens aan de bewoners van de Te Boelaerlei! Inspraak op DDR wijze!In

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...