Tweetaligheid Brusselse post op zijn Belgisch

Vlaams Belang wil meer Nederlandstaligen in dienst

PERSBERICHT – 28 maart 2014

In Brussel loopt een Vlaming 56% kans om in zijn contacten met postbedienden niet in zijn taal geholpen te kunnen worden; voor een Franstalige bedraagt die kans… 3%. Tevens blijkt dat de Vlaamse postbedienden veel meer tweetalig zijn dan hun Franstalige collega’s, waarvan niet eens één op de vier Nederlands kent. Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor dat er meer Vlamingen in dienst worden genomen om de tweetaligheid in de dienstverlening van Bpost in Brussel te verzekeren.
In antwoord op een schriftelijke vraag van senator Bart Laeremans (Vlaams Belang), gaf de minister van Overheidsbedrijven een aantal cijfers vrij over de tweetaligheid in de Brusselse postkantoren van Bpost. Volgens de taalwet in bestuurszaken moeten de postbeambten in deze diensten immers tweetalig zijn zodat zij een tweetalige dienstverlening kunnen verzekeren. Uit de verstrekte gegevens blijkt evenwel dat, net zoals op heel wat andere vlakken, ook hier de dienstverlening voor de Vlamingen zwaar te wensen overlaat.
In Brussel zijn er 40 postkantoren met in totaal 359 postbedienden. Volgens de gegevens van de minister zijn er 5 kantoren waar geen enkele postbeambte een taalpremie krijgt, met andere woorden als eentalig moet worden beschouwd. Dat betekent concreet dat in één op de 8 kantoren (12,5%) er wellicht geen enkele vorm van tweetaligheid aanwezig is.
Bekijkt men de zaak op het niveau van de individuele postbediende, dan zijn het traditioneel weer vooral de Vlamingen die de dupe zijn van de niet-naleving van de taalwet. Statistisch gezien zijn immers 348 van de 359 Brusselse postbeambten het Frans machtig (262 Franstaligen + 79 Nederlandstaligen die een taalpremie krijgen); wat het Nederlands betreft is evenwel slechts 158 van de 359 postbedienden Nederlandskundig (97 Vlamingen + 61 Franstaligen die een taalpremie krijgen). Concreet betekent dit dat een Franstalige een verwaarloosbare 3% kans heeft om in zijn contacten met Brusselse postbediendes op een Fransonkundige Vlaming te stuiten; een Vlaming daarentegen loopt niet minder dan 56% kans om met een postbeambte te doen te krijgen die geen of onvoldoende Nederlands kent.
Meteen is ook aangegeven waar het schoentje knelt: 81% van de Vlaamse postbeambten kent Frans, terwijl maar 23% van de Franstalige postbedienden Nederlands kent. Deze laatsten maken wel het gros uit van de Brusselse postbeambten (73%).
Voor het Vlaams Belang ligt de oplossing dan ook voor de hand: er moeten meer Nederlandstaligen worden aangeworven bij de Brusselse postkantoren, want die maken momenteel slechts 27% van het personeel in de Brusselse postkantoren uit. Alleen op die manier kan immers de tweetaligheid van de dienst worden verzekerd.
 


Bart Laeremans
Senator

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...