Tussenkomst FDW commissie Binnen- en Buitenlandse zaken i.v.m. asielproblematiek

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de minister,

Collega’s,

Iedereen vraagt zich momenteel af hoe het zover is kunnen komen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat dagelijks duizenden vluchtelingen in gamele bootjes de overtocht maken en hun toevlucht zoeken in Europa? 20 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Het ziet er dus niet naar uit dat de vluchtelingenstroom snel zal opdrogen. Het merendeel van de vluchtelingen komt uit het Midden-Oosten waar zij op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Het is bijzonder cynisch om te moeten vaststellen dat Europa de gevolgen moet dragen van de chaos die ze zelf met de Verenigde Staten in het Midden-Oosten heeft gecreëerd. Naar aanleiding van de Arabische lente hebben we vanuit Europa actief de val van de Egyptische president Mubarak gesteund om uiteindelijk de moslimbroeders aan de macht te helpen. In Libië moest Khadaffi weg met als gevolg dat verschillende criminele bendes en hun warlords Libië in een complete chaos hebben gestort. Hetzelfde gebeurde een aantal jaren geleden met de Sjah van Iran die met Westerse hulp werd geëlimineerd ten voordele van religieuze fanatiekelingen zoals Ayatollah Khomeini. Nadien moest in Irak Saddam Hoessein eraan geloven waarna het land werd ondergedompeld in een oorlog die tot op vandaag de dag woedt. Uiteindelijk vond het Westen naar aanleiding van de Arabische lente dat ook de Syrische president Bashar al-Assad opzij moest worden geschoven met ondertussen een

4-jaar durende oorlog tot gevolg en – wat nog veel belangrijker is – het ontstaan van IS (Islamitische Staat) die ondertussen een islamitisch kalifaat hebben gevormd in grote delen van Syrië en Irak. Deze hele situatie heeft ondertussen een vluchtelingenstroom van bijna 20 miljoen asielzoekers op gang gebracht waarvan ettelijke honderdduizenden hun toevlucht tot Europa zoeken.

Sommige politici hebben ondertussen door dat de vluchtelingenstroom maar kan gestopt worden indien de problemen in de landen van herkomst worden opgelost. Dat we deze problemen grotendeels zelf hebben gecreëerd, is blijkbaar nog niet tot iedereen doorgedrongen. Deze week nog riepen verschillende Belgische politici op om in Syrië een grondoorlog te starten en te overwegen Blauwhelmen naar Syrië te sturen. Wat die Blauwhelmen daar precies moeten gaan doen is niet helemaal duidelijk… IS bestrijden of gelijktijdig IS en Assad bestrijden? Niemand weet het. Wat blijkbaar niemand beseft, is dat er reeds een leger is dat IS actief bestrijdt namelijk het Syrische leger onder leiding van de Syrische president Bashar al-Assad. Dit leger vecht al 4 jaar tegen achtereenvolgens de terroristen van het vrije Syrische leger, het Al Nusrah front en nu ook IS. Dit alles met tienduizenden gesneuvelde en gewonde soldaten tot gevolg. Kortom zonder het leger van Assad had IS Syrië al lang veroverd en behoorde Libanon ondertussen ook al tot het Islamitische kalifaat van IS. Misschien stond IS wel reeds aan de Middellandse zee met alle gevolgen vandien voor Europa. Hoe we het ook draaien of keren de Syrische president Bashar al-Assad met zijn moedig leger is de enige dam die momenteel wordt opgeworpen tegen IS en die Europa beschermd tegen de islamitische Jihad. Samenwerken met Assad is dan ook de enige mogelijkheid om op korte termijn IS terug te dringen en de vluchtelingenstroom te doen ophouden.

Het is niet waar dat de vluchtelingenstroom het gevolg is van het “onmenselijke regime van Assad”. Tot aan de zogenaamde Arabische lente in 2010 verbleven er in Libanon twaalfduizend Syrische vluchtelingen. Vandaag na het uitbreken van de Arabische lente en het ontstaan van IS en de oorlog in Syrië telt Libië alleen al bijna anderhalf tot twee miljoen Syrische vluchtelingen. Voor de oorlog in Syrië -Hafiz al-Assad, de vader van Bashar al-Assad, kwam aan de macht in 1970- waren er nauwelijks Syrische vluchtelingen te bespeuren. Vandaag zijn meer dan 4 miljoen Syriërs hun land ontvlucht. Stellen dat Assad verantwoordelijk is voor de vluchtelingenstroom is, is niet allen incorrect maar tevens bewust misleidend.

Mijnheer de minister,

Collega’s,

De voorbije dagen hebben verschillende politici – meestal van N-VA – de spierballen herhaaldelijk laten rollen. Aan de ene kant willen Staatssecretaris Francken, Vlaams-Minister Homans en N-VA partijvoorzitter De Wever de electorale achterban geruststellen terwijl ze aan de andere kant de asielstroom ongemoeid laten en netjes uitvoeren wat Europa van hen verlangt. “Rechts lullen en links de asielcentra vullen” is het credo van de N-VA.

Enkele voorbeelden:“Maximum 250 vluchtelingen per dag inschrijven” zegt Staatssecretaris Francken. Volgens eerste Minister Michel is dit geen ideologisch dogma en zal het aantal inschrijvingen sowieso opgetrokken worden. De eerstvolgende ministerraad wordt als dusdanig beslist zonder enig protest van de N-VA.

Francken zegt dat hij “komaf wil maken met het onbeperkt recht op verblijf van vluchtelingen eens ze erkend zijn”. Allemaal goed en wel maar op de ministerraad wordt over dit thema door N-VA met geen woord gerept. Wetsvoorstellen worden evenmin ingediend.

Francken zegt (8 september) dat “asielvoorwaarden moeten verstrengd worden”. In de praktijk worden er opnieuw geen wetsvoorstellen terzake ingediend.

“Asielzoekers die vanuit Turkije via Griekenland de EU willen binnenkomen, moeten teruggedrongen worden naar Turkije” (8 september) zegt N-VA-ondervoorzitter en EU-parlementslid Sander Loones. In de praktijk gebeurt er niets…

Theo Francken (3 september) zegt “een vluchteling zullen we opvangen en helpen maar als het conflict gedaan is moet hij ook terug. Ik wil dat binnen de regering op tafel leggen en ik ga daar niet lang mee wachten”. Ondertussen heeft de N-VA nog geen enkel initiatief terzake genomen.

Francken is voorstander om asielzoekers gemeenschapsdienst te laten doen (2 september). Van het voorstel werd nadien niets meer vernomen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever “Ik ben voor Schengen maar als vrij verkeer van personen ook vrij verkeer van criminele terroristen betekent dan moeten we daar grenzen aan stellen”. (27 augustus) Welk het gevolg is dat Bart De Wever en zijn partij aan deze uitspraken geven is onbekend…

De Wever “we dringen erop aan dat Europa toelaat dat landen een apart sociaal statuut bieden aan erkende vluchtelingen”. (27 augustus) Interessant voorstel maar opnieuw geen opvolging…

Mijnheer de Staatssecretaris,

Terwijl u hard roept in de media doet u als Staatssecretaris net het omgekeerde. U loopt slaafs aan het handje van de Europese Unie. U voert het spreidingsplan en de quotamaatregelen uit en faciliteert de asielstroom naar ons land… Besef dat voor iedere asielzoeker die hier opgevangen wordt er tien nieuwe asielzoekers naar ons land komen. U bent inderdaad niet veel meer dan de conciërge, de manager van het hotel België.

Mijnheer de minister,

Collega’s,

Laten we doen zoals Slovakije en Tsjechië. Zij weigeren om het spreidingsplan van de EU uit te voeren en stellen duidelijk dat Europese beleid gestoeld is op het principe dat vluchtelingen tegen gehouden worden aan de grens en ingeschreven moeten worden in het eerste land dat zij betreden. Wat dat betreft doet Hongarije wat moet. Vluchtelingen worden tegengehouden aan de grens en geconcentreerd in vluchtelingenkampen in Hongarije want vreemdelingen zonder visum mogen Europa niet vrij rond reizen.

De oplossing ligt dan ook voor de hand. Pas de Europese regels toe. Beroep u op Europese afspraken waarbij asielzoekers dienen ingeschreven te worden in het eerste land dat zij betreden en organiseer hier een inschrijvingsstop voor vluchtelingen. Geldt in dit land overigens niet reeds sinds 1970 een immigratiestop? Ten tweede: organiseer een referendum bij de bevolking over de vluchtelingenproblematiek. Ten derde: trek u éénzijdig terug uit de Conventie van Genève en eis de aanpassing van de Conventie van Genève namelijk de invoering van het territorialiteitsbeperking die de opvang van de vluchtelingen in de eigen regio regelt.

Zet onze marine in om in de Middellandse Zee een “push them back” beleid te voeren zoals in Australië het geval is.

Mijnheer de minister,

Tot slot alleen nog dit. Het is wraakroepend dat landen zoals Saoedi Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten,…. geen opvang bieden aan vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Het zijn nochtans hun buurlanden en het zijn vooral hun geloofsgenoten. Wel financiert Saoedi Arabië ondertussen 200 moskeeën in Duitsland met de cynische mededeling dat zij hiermee “de integratie van de islam-vluchtelingen in Duitsland willen bevorderen”. Het zal de solidariteitsjunkies die momenteel gastvrij willen zijn met het geld van de belastingbetaler worst wezen maar de wahabitische landen zoals Qatar, Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben wel degelijk een masterplan. De chaos in het Midden-Oosten moet dienen om de eigen macht uit te breiden en ondertussen Europa te overspoelen met islamitische vluchtelingen. Op deze manier wordt Europa niet alleen gedestabiliseerd maar verder geïslamiseerd. Saoedi Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten blijven ondertussen buiten schot, vergroten hun politieke en religieuze invloed niet alleen in het Midden-Oosten maar ook in Europa en zorgen ervoor dat Europa uiteindelijk Eurabia wordt.

Filip Dewinter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...