Toegangsweg corona testdorp uit de LEZ

Toegangsweg corona testdorp uit de LEZ

 

Tijdens de districtsraad van december 2020 legde Marc De Meyer een motie ter stemming voor om het stuk Noordersingel dat toegang geeft tot het testdorp spoor oost al dan niet tijdelijk uit de lage emissie zone te halen.

Vooral omdat de toegang ernaar een regelrechte valkuil is voor de nietsvermoedende personen die zich willen (moeten) laten testen op corona en die met de auto komen.

Wie kan er op bijgevoegde foto de aanduiding vinden dat men hier een lage emissie zone inrijdt ?

Of moet ik zeggen: de Antwerpse jackpot binnenrijdt ? Kassa kassa…..

En nu duidelijk wordt dat het testdorp terecht zal ingeschakeld worden in de vaccinatie van de bevolking zal het daar nog verscheidene maanden superdruk zijn, nog voor het begin van de vaccinatie door het fors gestegen aantal testen.

Lees onderaan het antwoord van het districtscollege en het ongelooflijke stemgedrag.

 

Motie

 

Nu stilaan blijkt dat we nog een hele tijd zullen opgeschept zitten met het fameuze coronavirus heeft het coronatestdorp op Spoor Oost zich al voorbereid op de winterperiode.

En waarschijnijk liggen de scenario’s reeds op tafel om zich voor te bereiden op volgende zomer.

Zeker nu het aantal testen drastisch zal uitgebreid worden onder het motto “meten is weten” ziet het er naar uit dat de drukte in het testdorp nog zal uitbreiden en nog lang zal aanhouden.

Een serieus minpunt aan het testdorp is niet de uitstekende ligging maar wél de toegangsweg er naar toe, de Noordersingel, want deze ligt in de Lage Emissie Zone.

Het testdorp is niet alleen voor de inwoners van Antwerpen maar ook voor de inwoners van een aantal randgemeenten die niet altijd vertrouwd zijn met de verkeerssituatie.

Om nog maar te zwijgen van de medewerkers van het testdorp zelf die elke dag op post moeten zijn om de toestroom aan te kunnen.

Ook voor hen is het soms puzzelen om er te geraken zonder een LEZ-boete op te lopen.

Voor hen is het trouwens veiliger wanneer bezoekers met de wagen komen om zich te laten testen, het contact wordt zo tot een absoluut minimum herleid.

Een auto is al een bubbel op zich.

Vooral verkeer dat vanuit het zuiden komt en richting Noordersingel gaat moet goed opletten om niet in de LEZ val te lopen.

Wie het bord aan de rechterkant van de Turnhoutsepoort mist met de aanduiding van de LEZ zone en richting Noordersingel afslaat is gezien.

Pas na 100 meter staan er zowel links als rechts bordjes met “camera” en de aanduiding van de LEZ.

Het is feitelijk een raadsel waarom het stadsbestuur dit stuk Noordersingel tussen de Turnhoutsebaan en de Schijnpoort waarlangs het testdorp ligt, nog niet uit de LEZ gehaald heeft.

 

Motie:

De Borgerhoutse districtsraad vraagt het Antwerpse stadsbestuur om het stuk Noordersingel tussen de Turnhoutsebaan en de Schijnpoort al dan niet tijdelijk uit de LEZ te halen.

Dit ten behoeve van de medewerkers van het covid testdorp en de vele bezoekers die zich willen laten testen.

 

Antwoord districtscollege:

Het Borgerhoutse districtscollege heeft deze problematiek reeds ter sprake gebracht aan het Antwerpse schepencollege.

Deze vraag is dus al gesteld, daarom zullen wij deze motie niet steunen daar ze al overbodig is.

 

Marc De Meyer: En heeft iemand enig idee wat er moet gebeuren met al die mensen die naar het testdorp reden en al een LEZ-boete hebben gekregen ?

 

Stemming: Vlaams Belang voor, N-VA en CD&V onthouding en Open-grenzen VLD, Groen, Spa en PVDA tegen.

 

De haat tegen Vlaams Belang is zo groot dat men de Antwerpse bevolking rustig laat stikken en weigert om een dringende problematiek terdege aan te pakken.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...