Straatbeeld Griffier Schobbenslaan en parkeeroverlast

De Tuinwijk heeft blijkbaar niet alleen te kampen met lawaaioverlast van de nabijgelegen E313 maar ook al vele jaren met een nijpend tekort aan...