Sorteerstraatjes Borgerhout extra-muros Antwoord Districtsbestuur

In de districtsraad van Borgerhout van maandag 17 december 2018 diende Marc De Meyer (VB) een interpellatie in over de sorteerstraatjes in Borgerhout extra-muros....