Straatbeeld Griffier Schobbenslaan en parkeeroverlast

De Tuinwijk heeft blijkbaar niet alleen te kampen met lawaaioverlast van de nabijgelegen E313 maar ook al vele jaren met een nijpend tekort aan parkeerplaatsen en parkeeroverlast tot gevolg.

Enkele kleine ingrepen kunnen al verlichting brengen.

Zo zijn in de Griffier Schobbenslaan voor de huizen nr 8-10 en 12-14 schuine parkeerplaatsen zonder afbakening.

Drie voertuigen kunnen er in principe parkeren maar dan dienen de buitenste voertuigen voorzichtig te zijn met het openen van de deuren om de andere geparkeerde voertuigen niet te beschadigen.

De bewoners parkeren zodoende dusdanig dat er maar twee voertuigen kunnen staan om hun eigen voertuig te beschermen. Dit leidt dan tot dicussies met andere bewoners die parkeerplaats zoeken.

Maar vooral de voetpaden rondom het kruispunt van de Griffier Schobbenslaan – Weerstandlaan – Jagersstraat en Pieter de Smethstraat liggen er lamentabel bij, om niet te zeggen benenbrekend.

Vooral voor het huis nummer 2 in de Griffier Schobbenslaan liggen sommige stenen centimeters uitstekend. Ook op de andere voetpaden in de omtrek liggen er de nodige “struikelstenen”.

Het is zonder meer duidelijk dat deze buurt een grondige opknapbeurt nodig heeft.

In de Borgerhoutse districtsraad zijn volgende vragen aan de verantwoordelijke districtsschepen gesteld:

– Kan er zo spoedig mogelijk werk gemaakt worden van een grondige opknapbeurt van de voetpaden in de buurt van de Griffier Schobbenslaan ?

– Kunnen tegelijkertijd de parkeerplaatsen voor de nummers 8-10 en 12-14 een voetpadtegel breder gemaakt worden zodat 3 voertuigen er deftig kunnen parkeren ?

Lees hier het antwoord van de verantwoordelijke districtsschepen:

De Griffier Schobbenslaan stond al langer op het programma om heraan te leggen.

Vooral de kleine voetpaden en de bomen die door hun wortels de voetpaden omhoogduwen zijn hier een probleem.

De bomen in deze straat zijn sierappelaars die in de hefst vruchten dragen die afvallen en een gevaar voor uitglijden vormen.

De rijweg in deze straat is zeer breed waardoor er plaats is om het straatbeeld volledig te wijzigen.

Er zouden dan bredere (en betere) voetpaden komen.

De bomen komen dan ter hoogte van de nu bestaande parkeerplaatsen.

Normaal gezien zullen dan ook de in de interpellatie bedoelde té smalle parkeerplaatsen aangepakt worden.

Er is nu een studie bezig om dit allemaal te verwezenlijken.

Begin 2022 zou er kunnen begonnen worden met de heraanleg

.               

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...