Steeds meer asielzoekers krijgen financiële hulp en woning in Antwerpen

Anke Van dermeersch: “De cijfers laten zien dat de asielcrisis Antwerpen steeds zwaarder belast: het OCMW creëert een aanzuigeffect, meer en meer worden onze schaarse middelen ingezet voor erkende asielzoekers.”

 

Uit antwoorden van het Antwerps stadsbestuur op vragen van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch blijkt dat Antwerpen in toenemende mate asielzoekers aantrekt en financieel ondersteunt.

Zo steeg tussen 2013 en 2015 het aantal asielzoekers dat steun en een woning kreeg met 60 procent: van 880 naar 1482. De oorzaak is enerzijds een sterk toenemend aantal aanvragen door asielzoekers en anderzijds een significant dalend aantal geweigerde aanvragen.

Asielzoekers kunnen een 'installatiepremie' van meer dan 1000 euro krijgen voor de inrichtingskosten van hun woning. Het aantal uitbetaalde installatiepremies is tussen 2013 en 2015 meer dan verdubbeld: van 420 (d.i. bijna de helft van het aantal asielzoekers dat een woning kreeg) naar 871 (d.i. meer dan de helft van het aantal asielzoekers dat een woning kreeg).

Het aantal asielzoekers dat voor de huurwaarborg hulp van het OCMW kreeg, steeg tussen 2013 en 2015 zelfs met meer dan 300 procent: van 104 (d.i. 1 op de 8 asielzoekers) naar 348 (d.i. bijna 1 op de 4 asielzoekers). De oorzaak is enerzijds een exploderend aantal aanvragen door asielzoekers en anderzijds een significant dalend aantal geweigerde aanvragen. Tussen 2013 en 2015 gaat het om een totaalbedrag van ongeveer 1 miljoen euro. Uit de cijfers blijkt ook dat in verhouding véél meer asielzoekers dan autochtonen OCMW-hulp krijgen om hun huurwaarborg te betalen.

Het Antwerps stadsbestuur trekt met andere woorden steeds meer armlastige asielzoekers aan die geen verrijking zijn en een disproportioneel deel van de schaarse middelen opeisen.

Als bijlage kunt u de antwoorden vinden.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...