statistische gegevens bevolking

De bevolking
in België blijft stijgen

Tussen 1 januari 2010
en 1 januari 2011 steeg het officiële inwonertal van België met 111.361 personen
tot 10.951.266 inwoners. De groei is veel sterker dan die van 2009, die 86.825
personen bedroeg. In absolute cijfers gaat het om de sterkste jaarlijkse groei
ooit in België. In Vlaanderen steeg de bevolking met 54.655 eenheden, in
Wallonië met 27.156 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 29.550
eenheden.

Waar de bevolking het
meest stijgt, is echter beter af te lezen uit de relatieve cijfers. Dan zien we
dat de groei het sterkst is in de grootstedelijke gebieden en in sommige
grensgemeenten. Bijgevolg zien we de sterkste relatieve groei in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (+2,7% tegenover +0,9% in Vlaanderen, +0,8% in Wallonië en
+1,0% in heel België), en binnen dat gewest vooral in gemeenten zoals
Sint-Jans-Molenbeek (+4,0%), Sint-Joost-ten-Node (+3,9%), Schaarbeek (+3,6%),
Brussel (+3,5%) en Vorst (+3,1%). Ook in een stad als Antwerpen neemt de
bevolking tamelijk sterk toe (+2,1%). Anderzijds kent een aantal grensgemeenten
zoals Martelange (+4,0%) en Baarle-Hertog (+3,6%) een grote toename.

De
bevolkingstoename is voor iets meer dan een vijfde toe te schrijven aan de
natuurlijke loop van de bevolking: het geboorteoverschot (24.079 eenheden in
2010, tegenover 22.788 in 2009). In 2010 steeg het aantal geboortes lichtjes
(129.173 geboortes, tegenover 127.297 in 2009), terwijl het aantal overlijdens
nog minder sterk steeg (105.094 overlijdens in 2010, tegenover 104.509 in 2009).
Het bruto geboortecijfer bedroeg 11,9‰ in 2010, tegenover 11,8‰ in 2009, een
bijzonder lichte stijging. Het bruto sterftecijfer bedroeg 9,6‰ in 2010,
tegenover 9,7‰ in 2009, een lichte daling die ook zou moeten resulteren in een
hogere levensverwachting.

De internationale
migratie kent een positief saldo van 79.448 eenheden en is gestegen ten opzichte
van 2009 (toen bedroeg het saldo nog 62.761). Ze ziet ook haar aandeel in de
totale bevolkingsgroei toenemen. De interne migratie stijgt eveneens: in 2010
werden er 571.736 veranderingen van woonplaats opgetekend, tegenover 532.232 in
2009.


Opmerkingen

1. De
gegevens komen uit het Rijksregister. Het officiële bevolkingscijfer houdt geen
rekening met het Wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die
momenteel in behandeling is.

2. Naast de
natuurlijke bewegingen en de migratiebewegingen moet er ook rekening worden
gehouden met de “statistische aanpassing”, die vertragingen en vergissingen bij
de registratie in de databanken rechtzet. In 2010 is de statistische aanpassing
sterk gestegen (7.834 eenheden, tegenover 1.276 in 2009), wat kan worden
verklaard door een verandering in de methodologie, waardoor de kwaliteit van de
statistieken nog wordt verbeterd.


Link naar de
cijfergegevens

=> http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/population_-_chiffres_population_1990-2011.jsp

Meerdere
downloads zijn daar beschikbaar:
a) Wettelijke
bevolking per gemeente op 1 januari 2011

b) Loop van de
bevolking in 2010

c) Residerende
wettelijke bevolking per jaar op 1 januari, 1990-2011 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...