Stad moet bij regering aandringen op vestigingsstop!

Voorstel van motie van Filip Dewinter voor de gemeenteraadszitting van 21 september 2015 aangaande vluchtelingenproblematiek 

Gelet op:

de erg hoge concentratie allochtonen in onze stad (45,8% van de bevolking) die integratie verhindert en het absorptievermogen van onze samenleving ver te boven gaat;

het feit dat het Vlaamse karakter van onze stad door teveel immigratie teloor dreigt te gaan;

het hoge aantal vluchtelingen dat nu reeds steun geniet van het Antwerpse OCMW;

vraagt de Antwerpse gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen en het Antwerps OCMW:

bij de federale regering aan te dringen op een effectieve vestigingsstop voor vluchtelingen in Antwerpen;

zich terughoudend op te stellen bij het verlenen van steun aan vluchtelingen zodat een aanzuigeffect vermeden wordt;

te garanderen dat de eigen behoeftigen zeker niet het slachtoffer worden van een toestroom van vluchtelingen

Filip Dewinter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...