Stabiel of labiel?

Bij velen die moeten rondkomen met een minimumloon of met een klein pensioen zal de vraag gesteld zijn of het astronomisch hoge salaris van Johnny Thijs wel veroorloofd was. Dat Johnny Thijs teveel loon kreeg is echter niet per se het punt. Het punt is dat:  • dit zo bepaald werd bij zijn aanwerving en dat toen blijkbaar niemand een probleem had met het hoge bedrag;

  • Thijs vervolgens van een overheidsdienst een winstmakend bedrijf heeft gemaakt dat nu op de beurs wordt genoteerd;

  • hij dat verwezenlijkt heeft zonder tegenstand en stakingen van het personeel.

Dat is een hele prestatie, vooral in een tijd van economische crisis waar bedrijven gestadig over kop gaan en de werkloosheid toeneemt. Het resultaat is positief zowel voor het bedrijf, voor de staat als voor de werknemers.


De toestand die hier geschapen werd is stabiel.


Minister Labille halveert het loon van Johnny Thijs zonder meer want de linkse regering is van oordeel dat de man teveel betaald wordt. Communisten (of socialisten) vinden dat altijd behalve wanneer het om hun eigen zaakjes gaat, dan kan het wel, iedereen even weinig maar zij veel meer.


Johnny Thijs bedankt voor deze maatregel en stapt op. Nu moet het bedrijf op zoek naar een nieuwe CEO, een vriendje van de partij misschien? Daarbij stelt zich de vraag wie in gelijk welke hoedanigheid het zou aanvaarden om van de ene op de andere dag de helft minder loon te ontvangen vooral na van een verlieslatend bedrijf een winstgevend bedrijf te maken.


De toestand die hier geschapen werd is labiel.


Zo heeft minister Labille stabiel in labiel veranderd. Is dat niet een karaktertrek van links?


Blijkbaar heeft men geen bezwaren over de enorme bedragen die betaald worden door bvb voetbalclubs om voetballers van andere clubs te kopen, of over de bedragen die topsporters winnen bij een topprestatie. Of ze dat verdienen of waard zijn is ook het punt niet. Wat zij doen is voor de ontspanning van de sportliefhebbers. Wat Thijs gedaan heeft is gezorgd voor stabiliteit van de werkgelegenheid van het personeel en het gezond maken van een verlieslatend overheidsbedrijf. Dat is het punt en dat kan toch wel tellen de dag van vandaag.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...