Sorteerstraatjes Borgerhout extra-muros

In Borgerhout extra-muros zijn er indertussen verschillende zogenaamde sorteerstraatjes bijgekomen.

Heel wat parkeerplaatsen sneuvelden voor de aanleg ervan.

De bedoeling is dat iedereen zijn huisvuil gaat deponeren in deze straatjes middels het gebruik van een pasje waarop geld moet opgeladen zijn om gebruik te kunnen maken van deze sorteerstraatjes.

Voor de stad levert dit een winst op in de vorm van véél minder rondritten met de huisvuilwagens én het personeel kan voor andere taken ingezet worden.

De mensen zullen dus hun huisvuil niet meer buitenzetten maar naar deze straatjes moeten gaan, ook de ouderen en diegenen die minder goed te been zijn.

Kort samengevat: minder service voor méér geld.

En wanneer zal deze verandering plaatsvinden, hoe zal dit syteem juist functioneren,…..de bevolking mag het grotendeels zélf uitzoeken.

Over de werking van deze straatjes, waar kan je een pasje ophalen, hoe dit opladen, op welke wijze je huisvuil deponeren, wat kost het,enz. kan je terecht op de website van de Stad Antwerpen.

Tenminste voor wie over internet beschikt en er dan ook nog mee kan omgaan….

Maar welke straatjes wanneer gaan opengaan, waar er nog gaan bijkomen, wat met je overschot aan huisvuilzakken,….. dat kom je daar ook al niet te weten.

In sommige delen van Borgerhout zullen deze sorteerstraatjes aktief zijn vanaf 1 januari 2019.

In die delen stopt de huisvuilophaling op 31 december van 2018.

In andere delen zijn ze reeds in werking.

Maar enige deftige uitleg kregen de inwoners niet !

In sommige buurten zoals de Luisbekelaar met veel appartementsblokken werd “in het kaske” naast de lift beneden een briefje gehangen met daarop de uitnodiging voor een uitleg over de nieuwe regeling van huisvuilophaling in de sporthal Luisbekelaar.

Andere communicatie was er niet, dus wie dit niet gelezen had….kon alleen maar voortgaan op wat buren vertelden.

Op deze vergadering werd verteld wanneer het systeem in voege zou gaan en hoe het werkte en waar je een pasje kon verkrijgen om gebruik te maken van zo’n sorteerstraatje.

Wie er om één of andere reden niet bij kon zijn hing weeral af van de burentamtam.

Enige andere communicatie volgde niet meer….

Maar ook de buurt rond de Spillemansstraat zit nog steeds in afwachting van enige communicatie over het sorteerstraatje tegen het waterbouwkundig laboratorium op het pleintje.

De sorteerstraat ligt er, er zijn reeds vrachtwagens komen testen maar wanneer de inwoners er gebruik van kunnen/moeten (schrappen wat niet past) maken weet niemand.

Een bewoner vond een brochure in een bibliotheek.

Een andere bewoner contacteerde de stadsdiensten en daar wist iemand te vertellen dat de invoering er pas zou komen voor Spillemansstraat en omgeving misschien vanaf 1 februari of zelfs 1 maart.

De rest van de inwoners…..bleef in het ongewisse maar gelukkig heeft de straat tamtam zijn werk gedeeltelijk gedaan zodat er toch een aantal inwoners informeel van iets weten.

Maar dienen de inwoners dan nog vuilniszakken aan te kopen voor die periode ??

Wat met de overschot aan (dure) vuilniszakken indien toch plots zou beslist worden om het systeem in voege te laten gaan op 1 januari 2019 ?

Wat met het snoeiafval ?

Ondanks het dichtbebouwde karakter van deze buurt hebben nog heel wat huizen daar een ruime tuin.

Wat dus ook wil zeggen snoei- en maaiafval.

Daarvoor gebruikten de meeste inwoners hun groene container waarin je heel wat kwijt kon maar dit zou nu wegvallen.

En wat nu met deze groencontainer ?

Bij het restafval ?

In de kelder naast de KGA bak die allang stof ligt te vergaren ?

Volgens de stadsdiensten moeten deze inwoners nu met hun snoeiafval naar het containerpark.

Maar wat met wie geen auto heeft, slecht te been is of niet meer in staat is om met de auto te rijden ?

Die moet maar beroep “op de geburen” doen om dit snoeiafval naar het containerpark te doen…

De algemene conclusie over de sorteerstraatjes in Borgerhout extra-muros ?

Er is zelfs geen sprake van slechte communicatie over wie, wat, wanneer, hoe…, er is gewoon GEEN communicatie !

In de districtsraad van komende maandag 17 december heeft Marc De Meyer hierover een interpellatie op de agenda gezet.

Wil je weten wat het districtscollege hierover te zeggen heeft ?

Kom luisteren naar de raad in het districtshuis, allen welkom !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...