Roma-toestroom: Vlaams Belang wil open grenzen aan banden leggen

Vlaanderen moet Zwitsers voorbeeld volgen

Volgens recente berichten hebben Slowaakse hulporganisaties de Belgische regering en de stad Gent gewaarschuwd voor een nieuwe, massale instroom van Romazigeuners. Dat deze volksverhuizing zich uitgerekend richting België in gang zet, hoeft niet te verbazen. Het Vlaams Belang eist dat het ongelimiteerd vrij verkeer van personen aan banden wordt gelegd.


Dit land staat bij de Romagemeenschap in Oost-Europa immers al jaren bekend als het land van melk en honing. Dat imago werd – en wordt – nog versterkt door het Vlaams integratieplan voor Romazigeuners van N-VA-minister Bourgeois, dat eerder in landen als Bulgarije, Roemenië en Slowakije werd geïnterpreteerd als een uitnodiging om naar onze contreien af te zakken.
We kunnen niet langer om de vaststelling heen dat Oost-Europa in toenemende mate zijn minderheidsproblemen naar West-Europa exporteert. Tijdens een recent bezoek aan Duisburg, dat sinds enkele jaren gebukt gaat onder een onophoudelijke toestroom van Romazigeuners uit Oost-Europa, stelde de Europese Commissie hulp in het vooruitzicht voor steden die met een grote Roma-inwijking worden geconfronteerd. Die hulp (programma’s voor armoedebestrijding, integratieprojecten,…) is echter weinig meer dan symptoombestrijding en zendt bovendien een verkeerd signaal uit. De problemen van Oost-Europa moeten immers niet in steden zoals Gent of Duisburg worden opgelost, maar in Oost-Europa zelf.


De import van armoede vanuit Oost-Europa moet effectief een halt worden toegeroepen, zodat er geen nood meer is aan allerhande – door de West-Europese belastingbetaler gefinancierde – integratie- en socialiseringsprogramma’s. Dat impliceert uiteraard dat het taboe van het ongelimiteerde vrij verkeer van personen in vraag wordt gesteld. Net zoals de Zwitsers, is het Vlaams Belang van oordeel dat elk land opnieuw zélf moet kunnen bepalen wie het onder welke voorwaarden binnenlaat.


Philip Claeys
Europees parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...