Reuzenstoet 2021 – Little Amal verslag

Reuzenstoet 2021 – Little Amal verslag

 

Zoals beloofd een verslag van de doortocht van “Little Amal” in Borgerhout.

Op 9 oktober 2021 ging de 309de Reuzenstoet in Borgerhout uit met een bijzondere gast nl. Little Amal, een pop die een zogezegd Syrisch vluchtelingenmeisje moet voorstellen.

Eerst lag Antwerpen zelfs niet op het traject van Little Amal.

Maar door het extreem-linkse districtsbestuur werd er voor gezorgd dat het Britse gezelschap met hun “vluchtelingenpop” waarmee ze door Europa trokken, toch langs Borgerhout kwam.

De traditionele Reuzenstoet werd zelfs verschillende weken verlaat hiervoor.

Toen uw dienaar in de districtsraad stelde dat extreem-links de Reuzenstoet kaapte en misbruikte voor politieke doeleinden was het gehuil tot ver over de districtsgrenzen te horen.

Alle politieke fracties struikelden over elkaar om hun afschuw uit te drukken dat uw dienaar dit nog maar dierf te veronderstellen !

Tijdens de traditionele Reuzenstoet was zelfs het districtshuis ontsierd met een groot spandoek met de beeltenis van Amal.

Op het Laar kreeg Atlas vrij spel om hun vreemdelingengepamper nog wat extra in de verf te zetten en verder desinformatie te verspreiden.

(Atlas: Atlas, integratie en inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen).

Toen uiteindelijk Amal aan haar kleine tocht begon van het districtshuis over de Turnhoutsebaan tot op het Laar was het hek echt van de dam.

Met tientallen stonden de bakfietsbobo’s, de blanke Gutmenschen en een hoop vreemde kolonisten in katzwijm te vallen toen zij dat scharminkel zagen passeren.

Sommigen waren gewoon in extase.

En dit voor een modern sprookje.

En zoals U weet bestaan sprookjes niet, net zomin als minderjarige niet-begeleide vluchtelingenmeisjes zoals Amal.

Duitsland startte ooit een programma op om niet-begeleide minderjarige vluchtelingenmeisjes op te vangen en te begeleiden.

Het programma is onverrichterzake moeten stopgezet worden.

Er ware gewoon géén niet-begeleide minderjarige vluchtelingenmeisjes !

Als er al een minderjarig vluchtelingenmeisje was, dan was die steeds vergezeld van een chaperon.

Meestal was dit een familielid maar het kon ook een goede kennis van de ouders zijn.

En de niet-begeleide minderjarige jongens dan ?

Die worden door hun familie of de kriminele organisatie waarvan zij deel uitmaken, vooruitgestuurd om hier medelijden op te wekken zodat zij als eerste een verblijfsvergunning kunnen bekomen.

En dan volgt natuurlijk de rest van de familie via gezinshereniging of volgt de rest van de kriminele bende nadat de minderjarige het pad geëffend had.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...