Rechts en (s)links.


Een verklaring, volgens het woordenboek, van woorden en begrippen die met opzet door de (s)linkse politieke partijen worden gebruikt en misbruikt, zeker wanneer het over het Vlaams Belang gaat, is absoluut nodig zodat het duidelijk is voor iedereen wat er achter bepaalde begrippen schuilt.


Rechts staat voor recht, zoals in rechtvaardigheid, en is de tegenpool van krom. Het woord zegt het zelf en extreem rechts is extreme rechtvaardigheid.


Volgende synoniemen werden gevonden voor recht:


“echt, louter, onvermengd, onvervalst, oprecht, recht, rechtmatuig, rein, waar, waarachtig, zuiver.”


Links staat voor slinks, zoals in slinkse zaakjes, en is de tegenpool van openheid. Het woord zegt het zelf en extreem links is extreme slinksheid.


Volgende omschrijving werd gevonden voor slinks:


links, slecht, verraderlijk. Slinks komt niet voor als trefwoord. Slinks is wel 12 maal gevonden als synoniem  van een ander trefwoord:


vals (bn): arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend;


sluw (bn): arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos, politiek, slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk;


gewiekst (bn): arglistig, bijdehand, doortrapt, gehaaid, geraffineerd, geslepen, glad, handig, leep, listig, slim, slinks, sluw, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, wakker;


stiekem (bn): achterbaks, arglistig, geheimzinnig, genieperig, geniepig, gluiperig, heimelijk, huichelachtig, onderduims, onderhands, schijnheilig, slinks;


geraffineerd (bn): arglistig, doorkneed, doortrapt, gehaaid, geslepen, gewiekst, listig, slim, slinks, sluw, subtiel, uitgekiend, uitgekookt;


doortrapt (bn): gehaaid, gemeen, geraffineerd, geslepen, gewiekst, leep, listig, slinks, sluw, uitgekookt, vals;


achterbaks (bn): clandestien, genieperig, geniepig, heimelijk, onderduims, slinks, sluw, stiekem, verborgen;


oneerlijk (bn): bedrieglijk, leugenachtig, onoprecht, onterecht, onzuiver, slinks, unfair, vals, verdorven;


arglistig (bn): boosaardig, doortrapt, gemeen, geniepig, insidieus, malicieus, oneerlijk, slinks, vals;


clandestien (bn): geheim, heimelijk, onderhands, slinks, tersluiks, stiekem, verborgen, verholen;


heimelijk (bn): achterbaks, geheimzinnig, genieperig, geniepig, onderduims, slinks;


verraderlijk (bn):achterbaks, gemeen, perfide, slinks, sluw, trouweloos, vals.”


Dit hoeft geen verder commentaar behalve dan dat het overduidelijk is waarom linkse partijen rechtse partijen aanvallen. Het is om de aandacht af te leiden van wat ze zelf zijn. Denk hieraan op 25 mei!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...