Reactie Vlaams Belang naar aanleiding hervorming stedelijke organisatie‏

Vlaams Belang tevreden met (gedeeltelijke) afbouw kluwen van autonome gemeentebedrijven en stedelijke vzw’s

Filip Dewinter: “Jammer dat Antwerps stadsbestuur van gelegenheid geen gebruik maakt om stedelijk onderwijs over te hevelen naar Vlaamse gemeenschap. Onderwijs is geen kerntaak voor stad.”


Het Antwerpse college van burgemeester en schepenen besliste het aantal autonome entiteiten in de stad te verminderen. Bepaalde autonome gemeentebedrijven worden samengevoegd en een deel van de vzw’s wordt vereffend, waarbij de werking geïntegreerd wordt binnen de stadsadministratie.


Het Vlaams Belang is enerzijds tevreden dat er in het kader van een streven naar meer efficiëntie een aanvang wordt genomen met de afbouw van het kluwen van zelfstandige entiteiten binnen de groep Antwerpen. Het Vlaams Belang klaagt immers reeds jaren aan dat nu reeds meer dan de helft van het stadsbudget ondergebracht is bij deze ‘dochters’ van de stad en dat dit de efficiënte besteding van middelen, de transparantie en de democratische controle allerminst ten goede komt. Het Vlaams Belang krijgt nu eindelijk gelijk.


Filip Dewinter uit toch een kritiek op deze operatie: “Anderzijds stellen we vast dat toch een redelijk aantal vzw’s en autonome gemeentebedrijven nog behouden blijft. Vooral het behoud van het AG stedelijk onderwijs is het Vlaams Belang een doorn in het oog. Het stedelijk onderwijs kost Antwerpen veel geld, ook omdat Vlaanderen Antwerpen te weinig geld geeft met het oog op de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding. Het Vlaams Belang pleit voor een overheveling van het stedelijk onderwijs naar het gemeenschapsonderwijs, wat een aanzienlijke budgettaire besparing voor de stad zal betekenen. Onderwijs is immers geen kerntaak, noch een wettelijke verplichting voor de stad. Eerder droeg trouwens ook de stad Mechelen zijn onderwijs reeds over aan Vlaanderen.”


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...