Radicalisering op scholen neemt spectaculair toe

In het schooljaar 2014-2015 werden 19 dossiers geopend en 20 lopende dossiers opgevolgd met betrekking tot de zogenaamde ‘radicalisering’ (i.e. islamisering) van leerlingen op scholen in Antwerpen. In dit schooljaar 2015-2016, dat nog maar even voorbij halfweg is, werden reeds 35 dossiers geopend (en 31 lopende dossiers worden opgevolgd). Dat blijkt uit een antwoord van Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower op vragen van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch.

Geëxtrapoleerd naar het einde van dit schooljaar (58 radicaliseringsdossiers) betekent dat tegenover vorig schooljaar een spectaculaire stijging van 300%. Het soort meldingen betreffen ‘radicale uitspraken van jongeren in klasdiscussies’, ‘uitspraken van jongeren met betrekking tot IS-gerelateerde thema’s en aanslagen’, ‘veranderend gedrag van jongeren’, ‘bezorgdheden rond een mogelijk vertrek van jongeren’. Een dossier kan gaan over zowel een individu als over een groep of klas. Sinds het schooljaar 2013-2014 vroegen 14 scholen om ondersteuning rond groepsgerelateerde problemen.

Dat het met name over de islam gaat blijkt niet uit het antwoord van de Antwerpse schepen, maar kan worden opgemaakt uit de talen die personeelsleden van de dienst Jeugdinterventie kennelijk moeten kunnen spreken: Farsi, Dari, Pashtu, Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers. Op de vraag of er teruggekeerde Syriëjihadisten zijn die les volgen in Antwerpse scholen en op welke scholen precies, antwoordt de schepen dat hij “hieromtrent geen informatie heeft” omdat de opvolging een taak is van politie en parket. Ook is de Stad niet op de hoogte van de eventuele informatiesessies die in scholen worden gegeven naar aanleiding van een melding inzake radicalisering.

Anke Van dermeersch: “De spectaculaire stijging (minstens 180%) van het aantal leerlingen dat in die mate lijkt te radicaliseren dat er een dossier rond moet worden geopend, is zorgwekkend. Even zorgwekkend is het feit dat de Stad – verwijzend naar politie, parket en de autonomie van scholen – te weinig op de hoogte blijkt van wat er in scholen inzake radicaliseringsopvolging precies gebeurt.”

Als bijlage vindt u het antwoord van Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower.

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...