Opruiming en verwerking zwerfvuil en sluikstort kost Antwerpenaar jaarlijks meer dan 30 miljoen

Prijskaartje voor heel Vlaanderen hallucinant: sensibiliseringscampagnes werken niet, Vlaams Belang pleit voor gerichte controles, hogere pakkans en zwaardere boetes

 

Uit cijfers die gemeenteraadslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) opvroeg bij Antwerps CD&V-schepen van Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (als bijlage), blijkt dat er nauwelijks een verbetering is in de hoeveelheid sluikstort en zwerfvuil in Antwerpen. Uit antwoorden van Vlaams minister Joke Schauvliege (als bijlage) blijkt dat het precies in kaart brengen van de hoeveelheden zwerfvuil en sluikstort en van de opruim- en verwerkingskosten die zwerfvuil en sluikstort met zich meebrengen, tekortschiet.

De jongste vijf jaar lag de totale hoeveelheid sluikstort in Antwerpen tussen de 8.197 en 9.001 ton. Het opgehaalde zwerfvuil lag tussen de 5.200 en 5.645 ton. In de eerste drie maanden van 2017 was dat 1.371 ton.

Anke Van dermeersch: “Deze enorme hoeveelheden zwerfafval en sluikstort moeten significant worden verminderd middels gerichte controles, het verhogen van de pakkans en het verhogen van de boetetarieven.”

Wij kijken uit naar het resultaat van het onderzoek dat Schauvliege heden laat uitvoeren, met name inzake de correlatie tussen de gehanteerde tariferingsystemen voor huisvuilinzameling en de hoeveelheid sluikstort. Meten is weten: in haar antwoord (nummer 9) zegt minister Schauvliege dat het opruimen van zwerfvuil in 2013 (voor recentere jaren zijn er zelfs geen gegevens!) 49 miljoen euro kostte, maar op de overheidswebsite wordt voor hetzelfde jaar gesproken van meer dan 61 miljoen euro (zie: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/zwerfvuil-en-sluikstort). Het is dus duidelijk dat er nog werk aan de winkel is om het probleem van achtergelaten zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen serieus in kaart te brengen. Uit de gedetailleerdere cijfers van Antwerpen blijkt alleszins dat er jaar na jaar amper verbetering is wat achtergelaten zwerfafval en sluikstort betreft (zie tabellen 2 en 5). Uit tabellen 4 en 7 blijkt bovendien dat het probleem het grootste is in islamiserende wijken in Borgerhout, Deurne en Antwerpen.

Wij geloven niet in (prijzige) sensibiliseringscampagnes (zoals deze van minister Schauvliege: http://mooimakers.be/campagnepagina). Ook Peter Van Lint, de voormalige baas van de Antwerpse veegploegen Witte Tornado’s, gelooft niet dat sensibiliseringscampagnes de problemen rond sluikstorten zal oplossen: “Alleen repressief optreden met boetes helpt,” aldus de ervaringsdeskundige Van Lint. Wij zijn het daar helemaal mee eens. Het geld voor sensibiliseringscampagnes moet worden gestoken in repressie en handhaving. Voor de Antwerpenaar hangt aan de opruiming en verwerking van sluikstort en zwerfvuil immers een jaarlijks prijskaartje van meer dan 30 miljoen euro! Daarmee worden onder andere niet minder dan 457 personeelsleden betaald om het openbaar domein van de stad schoon te houden door te vegen en het zwerfvuil op te halen (zie tabellen 3 + 6).

antw.583 Zwerfvuil en sluikstorten

20170529_SV+AW(2)_ Anke Van Dermeersch – sluikstor…

vrg_en_antw.583

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Sam van Rooy

Vlaams Belang – persdienst Antwerpen

Secretariaat regio Antwerpen
Amerikalei 98
2000 Antwerpen

GSM 0472 95 68 74

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...