Opiniepeiling II

Net zoals statistieken kan ook een peiling gemanipuleerd worden om een vooropgezet resultaat te kunnen bewijzen. Men vraagt dan eigenlijk niet wat je opinie is maar zet alles op alles om een vooropgesteld doel te bewijzen door platte manipulatie.


De peiling uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Belang is een peiling die een veel duidelijker en veel eerlijker resultaat brengt dan andere peilingen omdat de gestelde vragen duidelijk en consequent zijn. De vragen worden niet herhaald onder een andere vorm die daardoor aanleiding geven tot verwarring en die erop gericht zijn om de deelnemers op een dwaalspoor te brengen, zoals dat regelmatig wordt toegepast in andere opiniepeilingen. Hierdoor krijgt men dan een vals beeld van de werkelijkheid want men gaat zich constant tegenspreken zonder dat men dit echt duidelijk merkt en men wordt blindelings gestuurd in de richting die de opdrachtgever wil bewijzen met zijn peiling.


Om een zeer eenvoudig voorbeeld te geven: In een eerste reeks vragen wordt de deelnemer bvb gevraagd of hij/zij zachtaardig of opvliegend is, dan wat verder in een andere reeks vraagt men of de deelnemer steeds kalm blijft of zich snel kwaad maakt. De vragen worden echter veel subtieler gesteld en tenzij men erg oplettend is kan men in de gestelde val trappen. Na dit verschillende malen herhaald te hebben zal men uiteindelijk een ander resultaat krijgen dan de werkelijkheid.


De peiling van het Vlaams Belang is veel geloofwaardiger dan de peilingen die tot hiertoe werden gehouden door zogenaamde wetenschappers, of zouden we hen misschien “wetenscheppers” moeten noemen omdat ze een mening voor anderen scheppen in plaats van ze naar waarheid weer te geven.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...