Open grenzen? Waanzin

De linkse Britse ontwikkelingseconoom Paul Collier maakt brandhout van het genereuze immigratiebeleid van de EU. “We hebben dringend quota nodig en een opgelegde integratie.”

Het gebeurt niet vaak dat er vanuit linkse hoek kritiek komt op het open-grenzenbeleid van de Europese Unie. De Oxford-hoogleraar Paul Collier is een uitzondering, de witte raaf zeg maar in het rode gezelschap. Collier stelde eerder al dat 40 procent van de inwoners van arme Afrikaanse landen naar Europa wil komen en waarschuwt in een uitgebreid interview met De Morgen (28.12.13) ook voor de gevolgen: “We kijken maar beter uit voor zo’n ongebreidelde stroom gelukzoekers. De grenzen opengooien is een heel slecht idee.” Collier pleit dan ook voor een “strikt gecontroleerde migratie, quota en opgelegde integratie.”

Bulgaren en Roemenen

Bij het jaareinde trachtte Herman Van Rompuy de gemoederen te sussen over een gevreesde vloedgolf van Roemeense en Bulgaarse gelukzoekers. Volgens Van Rompuy zal het niet zo’n vaart lopen, maar Collier weet wel beter. “Het is onmogelijk te voorspellen wat er te gebeuren staat. De Britse overheid meende destijds dat er (maar) 15.000 Polen zouden komen. Terwijl het er in werkelijkheid een miljoen waren…”

Massa-immigratie ondermijnt samenleving

“Het draait niet om de vraag of migratie goed of slecht is, wel om de vraag hoeveel migratie een samenleving wil (of aankan, red.). Een beetje migratie is goed, omdat het zorgt voor variatie en innovatie, maar te veel migratie kan de sociale cohesie in een maatschappij zwaar onder druk zetten,” zegt Paul Collier.

Migratiestop en integratie

Paul Collier is voorstander van een immigratiestop: “Landen hebben het volste recht om migranten te weigeren. Het idee van vrij verkeer en open grenzen is gewoon onhoudbaar.” Met dit soort uitspraken zal Collier wel geen applaus krijgen van zijn progressieve vrienden, maar hij gaat nog een stapje verder en pleit zelfs voor strenge immigratiequota voor bepaalde culturele groepen. Collier zegt dat we niet blind kunnen zijn of blijven voor culturele en economische verschillen: “We hebben strengere quota nodig voor migranten die verder van onze cultuur af staan. Tegelijkertijd moet je er voor zorgen dat ze zich zoveel mogelijk integreren in onze cultuur. Helaas gebeurt dat vaak niet in het Westen. De integratie van vreemdelingen is in veel landen fout gelopen. Ook in België.” Zo hoort u het ook nog eens van een ander…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...