NV-A een gedeelde kop van jut maar wel zelf een januskop

Filip Dewinter: “Misnoegdheid Homans betreffende gevolgen toestroom Roemenen en Bulgaren bijzonder hypocriet: N-VA steunde toetreding Roemenië en Bulgarije tot EU en Schengenzone en eiste al voor 2012 volledige openstelling grenzen.”

Filip Dewinter zal Homans interpelleren in de Antwerpse gemeenteraad

In de pers uit Antwerps OCMW-voorzitster Liesbeth Homans vandaag haar ongerustheid betreffende de komst van een nieuwe golf van Roemenen en Bulgaren naar ons land. Vanaf 1 januari 2014 moeten inwoners van Roemenië en Bulgarije – na een periode van ‘overgangsmaatregelen’ –  immers geen werkvergunning meer aanvragen om in ons land te komen werken. Veel van deze Roemenen en Bulgaren zullen allicht (ook op frauduleuze manier) bij het OCMW belanden, wat een grote impact zal hebben op de stadsfinanciën. Homans toonde zich in dit verband misnoegd dat er in het federaal parlement geen debat werd gevoegd met betrekking tot het openstellen van onze arbeidsmarkt voor de Roemenen en de Bulgaren.


De kritiek van Homans is wel zeer schijnheilig. De N-VA keurde de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone, de Europese ruimte waarin geen controles meer worden uitgevoerd aan de binnengrenzen, immers mee goed.  De N-VA steunde ook het waanzinnige idee om Albanië op te nemen in de EU. Straffer nog, op 15 december 2011 keurde de N-VA in het Europees Parlement zelfs een voorstel van resolutie goed waarin gepleit werd voor het totale vrij verkeer van werknemers uit Roemenië en Bulgarije … vanaf 1 januari 2012! Voor de N-VA kon het openstellen van de grenzen dus niet snel genoeg gaan!


Filip Dewinter reageert: “In Antwerpen zal men nu de kostprijs betalen van het wereldvreemde EU-beleid. De verontwaardiging van Homans is vijgen na Pasen en is bijzonder hypocriet. Of weet het linkerhand bij de N-VA niet meer wat het rechterhand doet? De N-VA had zich samen met het Vlaams Belang moeten verzetten tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone. Het Vlaams Belang roept de federale regering in ieder geval op om de overeenkomsten in verband met de overgangsregeling voor Roemenen en Bulgaren op te zeggen. Zeker in deze periode waarin de werkloosheid piekt en de overheden moeten saneren, kunnen we de intocht van tienduizenden Roemenen en Bulgaren best missen.”


Filip Dewinter zal Liesbeth Homans in de Antwerpse gemeenteraad interpelleren betreffende de gevolgen van de verwachte toestroom van Roemenen en Bulgaren op onze OCMW- en stadsfinanciën. 


Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...