Nummer drie


Op 21 maart werden de nationale verkiezingsnummers geloot. Onze partij kreeg door het lot het nummer 3 toebedeeld.

De nummerloting heeft vandaag nog maar weinig te betekenen en behoort feitelijk tot de verkiezingsfolklore. Het enige cijfer dat telt, is uiteraard het cijfer dat het Vlaams Belang op 25 mei door de kiezer krijgt toebedeeld. Aan het werk dus!


Men zegt soms dat alle goede dingen uit drie bestaan: de eerste keer om zich te oriënteren, de tweede keer om te verfijnen, de derde keer om het doel te bereiken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...