Nieuws vanuit de Districtsraad

Sinds er een nieuw extreem-links districtsbestuur aan de macht is in Borgerhout is er één en ander veranderd in de districtsraden, de commissies en de themacommissies. Steevast lopen deze uit tot ruim na 23h en dit vooral door een overladen agenda met initiatieven van raadsleden. Vooral de initiatieven van leden van de meerderheid springen in het oog. Spreken deze niet meer met de schepenen van hun eigen partij? Een beetje gebrekkige communicatie in de partij?


De begrotingswijziging stuitte op veel kritiek vanwege de oppositie door de complete ondoorzichtigheid van wat er nu juist waar veranderd was. Een beroepsboekhouder zou deze cijfertjesdans nog wel kunnen ontcijferen, maar vermits de meeste raadsleden dit niet zijn…


De vraag vanwege de oppositie om de veranderingen per schepen samen te vatten in een overzichtelijk schema en dit dan tijdens de voorbereidende commissie te bespreken stuitte op onbegrip van het Schepencollege. Deze besloten dan maar om per schepen alles op te sommen, het bedrag en voor wat dit moest dienen. De schepenen hadden dus wel degelijk een samenvatting opgemaakt, waarom deze dan niet verspreid werd voor de commissiezitting en ter bespreking voorgelegd mag een raadsel blijven.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...