Nieuws uit de Districtsraad

De rode/groene raad vindt dat het meer mag dan de oppositie en past hun strategie van twee maten en gewichten toe in de districtsraad van 27 januari 2014. Een flagrant staaltje van discriminatie.
Tijdens de vorige districtsraad was er een klein incident toen Nahima Lanjri haar interpellatie niet mocht voordragen omdat zij te laat was.
Zowat alle vorige districtsraden zijn steeds te laat begonnen omdat de meerderheid nog krijgsraad moest houden, zo ook vandaag weer.
Vermits vorige keer het reglement punctueel werd toegepast besloot de voltallige oppositie in Borgerhout na vijf minuten gezamelijk de zittingszaal te verlaten.
Enkele minuten later daagde de meerderheid dan toch nog op maar zelfs op vraag van de voorzitster weigerden de leden van de oppositie terug de zaal binnen te gaan, het kan niet dat het reglement anders voor de oppositie dan voor de meerderheid wordt toegepast.
Uiteindelijk zijn de meerderheidsleden dan toch aan de zitting begonnen.
Of zij met genoeg waren om een geldige zitting te houden weten we dus op dit moment niet.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...